Alle nummers
Archief tijdschrift

2004, nummer 9

Jaargang
47

Nieuws

 • Wat is…?

  Onderzoek doen is moeilijk, dokters zijn geen wetenschappers en onderzoek lezen ze al helemaal niet. Velen denken naar aanleiding van de vergelijking van Richard Smith, hoofdredacteur van de BMJ, dat dokters meer op jazzmusici lijken dan op wetenschappers, zie ook de column in In de Praktijk …

 • Borstkankerscreening: evaluatie van het Nijmeegse programma

  De vraag of borstkankerscreeningsprogramma's op de lange termijn een even grote reductie in mortaliteit teweegbrengen als in een paar gerandomiseerde onderzoeken naar de effectiviteit van borstkankerscreening is gevonden, is nog steeds niet beantwoord. Voor- en tegenstanders slaan elkaar met…

 • Een pil tegen de effecten van luiheid?

  Lichamelijke inspanning is goed voor hart en bloedvaten. Tot nu toe was dit voornamelijk gebaseerd op observationeel onderzoek en geloof. Het was slechts aangetoond bij patiënten die al leden aan cardiovasculaire ziekten. In Finland deed men een gerandomiseerd onderzoek onder 50-60-jarige blanke…

 • Intermezzo

  Onbegrepen klachten en onzekerheid kun je te lijf met tests of pathologisch onderzoek (zie pagina 408) maar ook met kijken en nauwkeurig registreren. William Pickles beschrijft in Epidemiology in a country practice de eerste epidemie van epidemic myalgia , waarvan we nu weten dat het een…

 • Grenswaarden Europese zwemwaterrichtlijnen onvoldoende

  Hoewel steeds meer buitenwater voldoet aan de Europese grenswaarden, worden er meer gezondheidsklachten bij GGD's en provincies gemeld die samenhangen met zwemmen in oppervlaktewater. Eerder onderzoek heeft laten zien dat drempelwaarden voor micro-organismen per liter om een gastro-enteritis op…

 • Rumineren in gedachten is ongezond voor ouderen

  Let op, dit gaat niet over zuigelingen die mondjes melk teruggeven. De term ‘rumineren’ is ook in gebruik voor het verschijnsel van het steeds terugkeren van negatieve gedachten. Rumineren bij zuigelingen is normaal, maar in het geestelijk domein is het mogelijk een serieuzere zaak. Kirkegaard…

 • Euthanasie in België

  Bij 2 van de 5 patiënten die in 1998 in de zorg van een Vlaamse huisarts overleden, nam de huisarts een beslissing over levensbeëindiging. Als alle plotselinge overlijdensgevallen werden uitgesloten, namen huisartsen zelfs in 3 van de 5 gevallen zo'n beslissing. Belgische onderzoekers stuurden…

 • ZonMw-programma

  Wilt u onderzoeken wat de beste manier is om een interventie in de zorg ingevoerd te krijgen? Bij ZonMw heeft u tot 13 september de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen in het programma Doelmatigheidsonderzoek. Er valt 13 miljoen euro te verdelen. Vooraanmeldingen via www.zonmw.nl…

 • Kwaliteit van zorg en registratie

  We zullen straks op vele gebieden cijfers moeten verzamelen waarmee de rekenaars onze kwaliteit kunnen vaststellen. Misschien valt het mee en hoeven we alleen maar in ons computersysteem te kijken en wat zoekopdrachten te geven. We bekijken de printjes, doen er een leuk kaftje omheen en…

 • Liever geen verkorte standaarden

  Tot mijn verbazing zag ik dat slechts de verkorte vorm van de herziene NHG-Standaard Psoriasis werd gepubliceerd (H&W 2004;47:304-5). Voor de volledige versie werd naar de NHG-website verwezen. Deze onaangekondigde en niet van enige uitleg voorziene beleidswijzing verontrust mij om meerdere…

 • Drie dagen amoxicilline is voldoende

  Drie dagen amoxicilline is net zo effectief als vijf dagen amoxicilline bij de behandeling van kinderen met een niet-ernstige pneumonie. Tot deze conclusie komen onderzoekers in de BMJ. De onderzoekers vergeleken de effectiviteit van een driedaagse met een vijfdaagse kuur in een RCT. Kinderen…

 • Injectietherapie bij schouderaandoeningen

  Van de Weg et al. beschrijven in hun artikel ‘Wel of geen injectietherapie bij schouderaandoeningen? Een systematisch literatuuronderzoek’ (H&W 2004;47: 178-83) de uitkomsten van een systematische review naar het effect van injectietherapie bij schouderklachten in de huisartsenpraktijk. De…

 • Erfelijk coloncarcinoom; de Facts-studie

  In de H&W van juni publiceerden we een klinische les over coloncarcinoom (H&W 2004;47:335-7). De Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren doet een landelijk onderzoek naar de waarde van periodieke coloscopie bij personen met een positieve familieanamnese voor colorectaal carcinoom (CRC). Doel is het…

 • Infectieuze conjunctivitis: veel recepten, weinig Standaardwerk

  Infectieuze conjunctivitis komt veel voor. Patiënten bij wie de huisarts deze diagnose stelt, krijgen bijna allemaal iets voorgeschreven, meestal een antibioticum. Dit is verrassend, aangezien de aandoening in de regel vanzelf overgaat. In 2001 was de incidentie van infectieuze…

Wetenschap

Praktijk

 • ‘Een betere samenwerking geeft efficiëntere zorg’

  De regio Zwolle is koploper als het gaat om het maken van Werkafspraken tussen huisartsen en medisch specialisten. Onlosmakelijk daarmee verbonden is het Interlineproject. Dit project heeft als doel de Werkafspraken door middel van nascholing in de hagro's bekend te maken bij huisartsen in de…

 • Niet voorschrijven maar opschrijven!

  Elders in dit nummer is de herziene NHG-Standaard Hoofdpijn opgenomen. In samenhang daarmee zijn ook de NHG-Patiëntenbrieven over dit onderwerp aangepast. Bovendien is er een nieuwe patiëntenbrief over het bijhouden van een hoofdpijndagboek uitgebracht. De gegevens uit zo'n dagboek leveren niet…

 • Over de grenzen van het vak: EGPRN-Congres in België

  Het voorjaarscongres 2004 van het European General Practice Research Network (EGPRN) werd gehouden in Antwerpen, met als thema ‘Culture and illness in general practice’. De 111 deelnemers uit 23 Europese landen (onder wie negen Nederlanders) gingen gedurende twee dagen met elkaar in debat. Voor…

 • NHG-Kaderopleiding Supervisie: De oude en nieuwe lichtingen

  In september zal voor de vierde maal in de NHG-geschiedenis een lichting NHG-huisarts-supervisoren en -begeleiders de Supervisieopleiding afronden tijdens een feestelijke bijeenkomst. Van de veertien deelnemers zijn er dan dertien formeel door het NHG erkend als supervisor, en één deelnemer is…

 • Obductie als laatste verwijzing vanuit de huisartsenpraktijk

  In de dagelijkse praktijk rijzen soms vragen over de oorzaak van het overlijden van een patiënt. Vooral bij acuut overlijden zijn belangrijke vragen: Waaraan overleed de patiënt? Heeft de arts iets over het hoofd gezien? Heeft de patiënt niet op tijd aan de bel getrokken of heeft de familie…

 • De huisarts en het reizigersconsult: Gezond op weg

  ‘Think and go global’ is een raad die veel mensen opvolgen. Het reisbureau geeft alvast de nodige adviezen en vooral in de grote steden vervoegt de globetrotter in spe zich vervolgens bij de GGD. Buiten de grote steden doen patiënten ook regelmatig een beroep op de huisarts voor zij op reis gaan…

 • Libidoverlies bij gebruik van de pil

  Libidoverlies door gebruik van de combinatiepil komt wellicht vaker voor dan wij denken. Vrouwen die met de pil starten wordt gevraagd om na drie maanden op controle te komen indien zij vragen hebben of bijwerkingen willen bespreken. De huisarts dient dan ook alert te zijn op effecten op de…

 • Bij de casus over medicatie bij maagklachten: Daar krijg je het zuur van!

  In de kennistoets bezoekt mevrouw Van Ankeren de huisarts omdat ze last heeft van hevige refluxklachten zonder alarmsymptomen. De huisarts overweegt een protonpompremmer voor te schrijven. In deze medicatiekeuze staat zij niet alleen. In 2000, zo blijkt uit cijfers van het College voor…

 • Slaapklachten

  Slaapklachten zijn een veelvoorkomend probleem; in Nederland heeft een derde van alle volwassenen problemen met de slaap. Slechts een klein deel raadpleegt hiervoor zijn arts. Slapeloosheid (insomnia) is de klacht over subjectief slaaptekort in combinatie met klachten over het functioneren…

 • Jet lag

  Het ‘jet-lagsyndroom’ wordt gedefinieerd als een chronobiologische aandoening die het resultaat is van het passeren van een aantal tijdzones in een korte tijdsspanne. De kenmerkende verschijnselen zijn: slapeloosheid of overmatige slaperigheid, moeheid, concentratiestoornissen, prikkelbaarheid…

 • Geneeskunstenaar

  In een vorig leven ontmoette ik Richard Smith, de wat bonkige, in houtvestershirt geklede hoofdredacteur van het BMJ. Een scherp denker die nimmer verlegen zit om een krachtige opinie. In zijn rubriek ‘Editor's Choice’ stelde Smith op 19 juni de vraag: ‘Zijn artsen wetenschappers?’ Het antwoord…