Richtlijn

NHG-Standaard Pijn aangepast: gewijzigde rotatietabel opiaten

Gepubliceerd
3 november 2016
De NHG-Standaard Pijn is herzien omdat in de nieuwe multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker de rotatietabel voor opiaten is aangepast. Deze tabel (zie [tabel 6] kan gebruikt worden bij overstappen naar een ander opiaat. De individuele reactie op opiaten kan sterk wisselen. Redenen om te wisselen zijn onvoldoende effectiviteit of het optreden van bijwerkingen. De hoeveelheden oxycodon en hydromorfon bij omzetting vanuit morfine zijn verhoogd. Ook is het advies om bij opiaatrotatie vanwege het optreden van bijwerkingen te switchen naar 75% van de equivalente 24-uursdosering van het alternatief. Voorheen was het advies om te switchen naar 50 tot 75% van de equivalente 24-uursdosering. Het advies bij onvoldoende pijnstilling blijft ongewijzigd om dan naar de equivalente 24-uursdosering van het alternatief te switchen.
Tabel6Omrekenings opiaatrotatie*
Morfine oraal(mg/24 uur)Morfine s.c./i.v. (mg/24 uur)Oxycodon oraal(mg/24 uur)Oxycodon s.c./i.v.(mg/24 uur)Fentanyl transdermaal (microg/uur)Hydromorfonoraal(mg/24 uur)Hydromorfons.c./i.v.(mg/24 uur)
30 10 20 10 12 6** 2
60 20 40 20 2512 4
120 40 80 40 5024 8
180 60120 60 753612
240 80160 801004816
3601202401201507224
4801603201602009632
MDR Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker, 2016  (richtlijnendatabase.nl ).
* Bij het overgaan van het ene opiaat naar het andere wordt vanwege bijwerkingen geadviseerd om 75% van de equivalente 24-uursdosering te geven.
** Deze dosering kan in de praktijk niet gegeven worden omdat de laagst beschikbare dosering 2 dd 4 mg met vertraagde afgifte is.
Daarnaast is de NHG-Behandelrichtlijn Misselijkheid en braken bij opiaatgebruik opgenomen in de NHG-Standaard Pijn. Het advies is om kortdurend metoclopramide of domperidon erbij te geven als er in het begin van de behandeling misselijkheid optreedt of als een patiënt eerder klachten van opiaat-geïnduceerde misselijkheid en braken heeft gehad.
Zie voor de herziene NHG-Standaard Pijn www.nhg.org.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen