Nieuws

NHG-Standaard Urineweginfecties (1)

Gepubliceerd
10 oktober 2005

Naar aanleiding van de NHG-Standaard Urineweginfecties heb ik geprobeerd om bijscholing te maken voor mijn assistentes (H&W 2005:48;341-52). Nadat ik drie keer de tekst en de voetnoten had doorgenomen, kon ik enkel tot de conclusie komen dat er slechts vreemde bomen in het bos zijn uitgezaaid die voor mij geen verlicht pad uitstippelen. Ik zal deze standaard zeker niet gebruiken. De standaard verstoort mijn gezond verstand: ik moet in mijn denken allerlei verwarrende detailinformatie meenemen die nooit tot mijn geheugen zal doordringen. Jammer van mijn energie. Petra de Keyser

Antwoord

Het is jammer dat de tweede herziening van de NHG-Standaard Urineweginfecties collega De Keyser niet brengt wat zij zoekt. Helaas levert zij geen inhoudelijke onderbouwing van haar kritiek. Wij nodigen haar uit deze alsnog kenbaar te maken en gaan daar dan graag op in. Bart van Pinxteren, namens de werkgroep Urineweginfecties

Reacties

Er zijn nog geen reacties.