NHG Forum

NHG zet alle inhalatoren op een rij

Gepubliceerd
1 december 2021
Heeft u de handige overzichtstabellen van inhalatoren voor volwassenen met astma en COPD al ontdekt? Ze zijn te vinden op de richtlijnenwebsite bij de NHG-Standaarden Astma voor volwassenen en COPD. Ze sluiten naadloos aan op deze standaarden. Zamire Damen, een van de makers, vertelt hoe ze tot stand zijn gekomen en hoe u ze kunt gebruiken.
0 reacties

‘De NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD bevatten algemene aanbevelingen als het gaat om gebruik van inhalatoren. Bijvoorbeeld dat je bij de keuze rekening houdt met kenmerken zoals uniformiteit, gebruiksgemak, milieubelasting en kosten’, vertelt Zamire Damen. ‘Maar dit staat niet per inhalator uitgewerkt. Kaderhuisartsen astma/COPD kregen signalen dat daar behoefte aan was bij huisartsen. Er zijn heel veel inhalatoren op de markt en een overzicht daarvan voor huisartsen ontbrak tot nu toe.’

Hoe zijn jullie te werk gegaan?

‘Na een brede knelpunteninventarisatie stelden we een werkgroep samen met een kaderhuisarts astma/COPD, huisartsen, een praktijkondersteuner en een longarts. Door omstandigheden bleef de betrokkenheid van patiënten helaas beperkt tot de knelpunteninventarisatie en commentaarronde. Met de werkgroep discussieerden we over de indeling van de tabellen. Naast de gebruikelijke indeling naar droogpoederinhalatoren en dosisaerosolen koos de werkgroep voor een ordening van inhalatoren op basis van interne weerstand. Dit is namelijk bepalend voor de te geven inhalatie-instructie: krachtig of gelijkmatig inademen. En dus relevant bij de keuze van de inhalator.

Een andere belangrijke discussie ging over de uitwisselbaarheid van inhalatoren. Diverse inhalatoren zijn door het CBG beoordeeld als uitwisselbaar terwijl ze dat voor de patiënt mogelijk niet zijn, zoals Diskus met Neutec-Airmaster en Salflutin. Deze inhalatoren zien er allemaal verschillend uit. Ook is het gebruik niet hetzelfde. Daarom hebben we deze inhalatoren apart opgenomen in de tabellen. Met de werkgroep bepaalden we hoe we de uniformiteit en het gebruiksgemak van de inhalatoren zouden weergeven.’

Hoe belangrijk is uniformiteit?

‘Voor patiënten is het belangrijk om zoveel mogelijk dezelfde inhalator te kunnen gebruiken bij opeen- volgende behandelstappen. Dit maakt de kans op fouten bij het gebruik van de inhalator kleiner.’

Hoe hebben jullie het gebruiksgemak samengevat?

‘In de tabellen wilden we de belangrijkste kenmerken weergeven, en alleen objectieve en dichotome kenmerken. We kozen voor: dosisteller, multidosesysteem of capsulesysteem, en noodzaak tot gebruik van een voorzetkamer. Daarnaast zijn er natuurlijk subjectievere kenmerken, die voor individuele patiënten wel degelijk relevant kunnen zijn. Daarom staat er bij de tabellen een disclaimer waarin we aangeven dat behalve de weergegeven kenmerken in de tabel ook andere inhalatorkenmerken, en patiëntkenmerken, de inhalatorkeuze mede kunnen bepalen.’

Figuur | Bekijk de overzichtstabellen voor astma en COPD via nhg.org/tabelinhalatoren.

Bekijk de overzichttabellen voor astma en COPD via nhg.org/tabelinhalatoren.

Hoe gebruik je de tabellen?

‘Maak eerst een keuze voor inhalatortype: droogpoederinhalator of aerosol. Kijk vervolgens naar de vereiste inhalatietechniek: krachtig diep inhaleren, gelijkmatig diep inhaleren of rustig in- en uitademen. Daarna kijk je bijvoorbeeld naar uniformiteit. Weinig inhalatoren hebben een goede uniformiteit, daarmee kun je dus niet alle behandelstappen uit de standaard doorlopen. Dat kan een reden zijn om hier niet voor te kiezen.

Vervolgens kijk je naar de overige kenmerken: gebruiksgemak, milieubelasting en kosten. Je hoeft overigens niet bij elke individuele patiënt de tabel door te nemen. Wij denken dat het nuttig is om aan de hand van de tabellen te bepalen met welke inhalatoren je ervaring op wilt doen. Bijvoorbeeld een waarbij je krachtig moet inademen, een waarbij gelijkmatige inhalatie voldoende is en een aerosol. Doe dit in samenwerking met je FTO en apotheker.’

Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom! Mail naar: kenniscentrum@nhg.org

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen