Nieuws

Niet minder sterfte bij laag homocysteïnegehalte

Gepubliceerd
10 juli 2008

Er was natuurlijk al het nodige over bekend, maar toch is er weer nieuws van het homocysteïne-front. Verlaging van homocysteïne werkt niet, zelfs niet bij vrouwen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (HVZ). We wisten al dat het homocysteïnegehalte in het bloed gerelateerd is aan HVZ. Meerdere observationele onderzoeken hebben dat aangetoond. We wisten ook dat gewone vitamines zoals foliumzuur, vitamine-B6 en vitamine-B12 het homocysteïnegehalte effectief kunnen verlagen. Het leek daarom rationeel om mensen met een verhoogde homocysteïnespiegel vitamines voor te schrijven in de veronderstelling dat het aantal incidenten van HVZ erdoor afneemt. Maar in de geneeskunde is 1 en 1 niet altijd 2. Placebogecontroleerde trials met de genoemde vitamines zijn al eerder gedaan, maar die hadden vaak een betrekkelijk korte follow-upperiode. Amerikaanse onderzoekers voerden daarom in de afgelopen jaren een grootschalige RCT uit waarin ze de deelnemers meer dan 7 jaar volgden. Het betrof ruim 5000 vrouwen, allen werkzaam in de gezondheidszorg. De vrouwen hadden ofwel een cardiovasculair incident doorgemaakt ofwel meer dan 3 risicofactoren voor HVZ. De interventie bestond uit een combinatiepil met foliumzuur, vitamine-B6 en vitamine-B12. Vrouwen die de combinatiepil kregen hadden na 7 jaar significant lagere homocysteïnespiegels dan vrouwen die placebo kregen (verlaging van 18,5% vergeleken met de placebogroep; 95%-BI 12,5-24), maar het aantal doorgemaakte gecombineerde cardiovasculaire eindpunten (CVA, myocardinfarct, cardiovasculaire sterfte) verschilde niet tussen de groepen (RR 1,03; 95%-BI 0,90-1,13). Voor mannen wisten we het eigenlijk al, maar nu blijkt dat het ook voor vouwen geldt: verlaging van het homocysteïnegehalte met vitamines werkt niet. Degenen van onze patiënten die nog met een erfenis uit het verleden rondlopen, en voor deze indicatie dagelijks trouw hun vitamines gebruiken, kunnen we dus met een gerust hart aanraden om daar maar eens mee te stoppen. (HS)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen