Nieuws

Nieuw in 2010

Gepubliceerd
18 januari 2010

Inhoudsopgave digitaal

Hoewel sommigen ervan overtuigd zijn dat papieren bladen hun langste tijd hebben gehad, is de redactie van H&W van mening dat er voor papier nog wel degelijk een plaats is. Dat neemt niet weg dat elektronische informatiedragers in sommige opzichten efficiënter zijn dan papieren. Een voorbeeld daarvan is de jaarlijkse inhoudsopgave. We hebben daarom besloten te stoppen met de papieren versie. Via de archieffunctie op www.henw.org kunt u zeer eenvoudig zoeken op onderwerp, auteur en/of jaargang en dat maakt de papieren inhoudsopgave niet alleen overbodig, maar ook achterhaald. We zijn nog niet zo ver als de BMJ, maar ook voor ons speelt de website een steeds belangrijker rol. Wekelijks bezoeken 800 tot 1000 mensen de H&W-site en we willen hen steeds meer bieden. Komend jaar richten we ons op het actueler maken van informatie en het opbouwen van een beeld- en geluidbank. Daarom breiden we de redactie komend jaar uit met webredacteuren en gaan we ons scholen in het schrijven voor internet: kort en krachtig. U hoort daarover nog.

Van dertien naar twaalf nummers

Jaarlijks bereiken ons klachten van lezers die niet in staat waren gelijke pas te houden met H&W in de zomervakantie. De algemene ledenvergadering van het NHG stemde er daarom mee in om vanaf 2010 twaalf nummers te maken in plaats van dertien. Daarmee sparen we u in de zomervakantie, maar dan moet u de rest van het jaar wat harder werken; het aantal pagina’s blijft gelijk. Maar bovenal blijven we natuurlijk gewoon ons werk doen: onze lezers voorzien van relevante huisartsgeneeskundige wetenschappelijke informatie. We wensen u een goed 2010! De redactie

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen