NHG Forum

Nieuw meerjaren­beleidsplan voor NHG

Gepubliceerd
1 november 2022
Al 65 jaar zet het NHG zich in voor kwalitatief hoogstaande en wetenschappelijk onderbouwde huisartsenzorg. Deze rol willen we borgen voor de toekomst. De richting die we volgen en de belangrijke thema’s waarlangs we werken stellen we vast in een meerjarenbeleidsplan. In december 2022 loopt het huidige meerjarenbeleidsplan af.
0 reacties

Samen sterker

De afgelopen maanden zijn we gestart om opnieuw kritisch te kijken naar onze missie en visie. Hierin hebben we de input meegenomen die u ons in eerdere ledenraadplegingen heeft meegegeven. Ook hebben we gesproken met de Raad van Toezicht, onze Verenigingsraad en het Universitair Netwerk Huisartsgeneeskunde.

De komende maanden werken we aan een nieuw meerjarenbeleidsplan. Dit proces doen we gedegen en zorgvuldig, waarbij de input van de leden van de vereniging, belangrijke stakeholders en medewerkers van het NHG centraal staat.

Een ding is duidelijk: onze rol blijft ook na 65 jaar in de kern onveranderd, namelijk het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de huisartsenpraktijk. Hoe we deze rol concreet gaan invullen voor de komende jaren stellen we de komende periode met elkaar vast. Uw hulp hierbij is van groot belang. Door onze krachten te bundelen weten we meer en bereiken we meer. Zo werken we samen aan een sterke huisartsenzorg.

ALV 2023

We verwachten het nieuwe meerjarenbeleidsplan in de eerste helft van 2023 tijdens de ALV aan onze leden voor te leggen voor een akkoord. Voorafgaand daaraan vragen we leden en stakeholders om input en ideeën. Ook toetsen wij de thema’s en richting en horen wij graag welke feedback u misschien nog voor ons heeft.

De komende periode leest en hoort u via onze verschillende kanalen meer over de vorderingen. Mogen we op uw betrokkenheid rekenen?

Eric Scheppink, Raad van Bestuur NHG

Voor in uw agenda:

Algemene Ledenvergadering NHG

Datum: 15 december 2022

Locatie: digitaal

Aanvang: 19:00 uur

Aanmelden: via uw persoonlijke uitnodiging (volgt per e-mail)

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen