Nieuws

Nieuw onderzoek naar duurzame spoedzorg

Gepubliceerd
6 augustus 2019
Het netwerk voor acute zorg – waaronder de spoedeisende hulp (SEH), huisartsenposten (HAP) en de ambulancedienst – bemerkt de laatste jaren een sterke toename in drukte. Om de spoedzorg in de toekomst toegankelijk te houden is samenwerking het sleutelwoord. Dit nieuwe onderzoek levert een bijdrage aan het akkoord ‘zorg op de juiste plek’.
0 reacties
Spoedpost
Samenwerking is het sleutelwoord om spoedzorg in de toekomst toegankelijk te houden.
© Hollandse Hoogte

InEen en Ambulancezorg Nederland zijn een traject gestart om de samenwerking tussen de HAP en ambulancediensten te bevorderen.1234 Door zorgcoördinatie, waarbij zorgprofessionals van verschillende organisaties met elkaar samenwerken om het zorgsysteem efficiënter te maken, hopen zij een stap in de goede richting te zetten. Bundeling van krachten uit verschillende regio’s en ondersteuning vanuit de landelijke koepels kunnen het proces van verdere samenwerking versnellen. In verschillende regio’s zijn of worden projecten gestart onder de gezamenlijke noemer ‘Springplank-projecten’. Elke regio bepaalt zelf de inrichting van zijn project. De onderzoekers evalueren deze projecten op basis van triple aim: verbetering van de ervaring van patiënten en zorgprofessionals, verbetering van de gezondheid op populatieniveau en tegelijkertijd verlaging van de kosten per capita.5 Het doel van het onderzoek is de ontwikkeling van een framework, zodat spoedzorgprojecten in de toekomst op een eenduidige manier kunnen worden geëvalueerd.

Verder wordt onderzoek verricht naar zelfverwijzers die overdag in twee ziekenhuizen in Den Haag op de DagHAP worden geholpen. Dit zijn eigenlijk patiënten die eerstelijnszorg van hun eigen huisarts hadden kunnen krijgen. De kenmerken en motivaties van deze DagHAP-gebruikers zijn nog onbekend. Door deze in kaart te brengen, kunnen aanbevelingen volgen om de toegankelijkheid van de spoedzorg te verbeteren.

De onderzoekers belichten verschillende facetten van het netwerk voor acute zorg, evalueren projecten en doen aanbevelingen voor een duurzamer spoedzorg. Zij streven ernaar de toegankelijkheid van spoedzorg voor patiënten te borgen en de werkdruk van onder andere huisartsen te verlagen. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn zojuist gepubliceerd.6

Minderhout RN. Nieuw onderzoek naar duurzame spoedzorg. Huisarts Wet 2019;62:DOI: 10.1007/s-12445-019-0215-7.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, geschreven door een promovendus.

Literatuur

  • 1.Moskop JC, Sklar DP, Geiderman JM, Schears RM, Bookman KJ. Emergency department crowding, part 1 - concept, causes, and moral consequences. Ann Emerg Med 2009;53:605-11.
  • 2.Jansen TSH, Zwaanswijk M, Verheij R. Tussen ambulance en huisarts: ontwikkeling in de spoedeisende ambulancezorg en het draagvlak voor de verpleegkundig specialis acute zorg in Zuid-Holland Zuid. Utrecht: Nivel, 2016.
  • 3.Nederlandse Zorgautoriteit. Marktscan acute zorg 2017. Utrecht: Nederlandse Zorgautoriteit, 2017.
  • 4.Rijksbegroting.Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) 2018. Kst236981. Den Haag: Rijksbegroting, 2017.
  • 5.Berwick DM, Nolan TW, Whittington J. The triple aim: care, health, and cost. Health affairs (Project Hope) 2008;27:759-69.
  • 6.Minderhout RN, Venema P, Vos HMM, Kant J, Bruijnzeels MA, Numans ME. Understanding people who self-referred in an emergency department with primary care problems during office hours: a qualitative interview study at a Daytime General Practice Cooperative in two hospitals in The Hague, The Netherlands. BMJ Open 2019;9:e029853.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen