Nieuws

Nieuw onderzoek naar integrale CVRM-app

Gepubliceerd
30 maart 2020
Zelfmonitoring van de bloeddruk geeft een betere risicoschatting van hart- en vaatziekten (HVZ) en draagt bij aan bloeddrukverlaging. Hoe kan de huisarts deze zelfmonitoring sturen en begeleiden? Een nieuwe zelflerende app moet dit vergemakkelijken.
0 reacties
cvrm-app
© DhoTS-consortium

Thuismeting van de bloeddruk geeft een accuratere risicoschatting en diagnose van hypertensie dan spreekkamermetingen. 1 Bovendien geeft zelfmonitoring lagere bloeddrukken dan titratie van antihypertensiva op basis van spreekkamermetingen. 2 Een zelflerende app zou patiënten en huisartsenpraktijken kunnen ondersteunen bij deze zelfmonitoring.

De zelflerende app van het DhoTS-consortium (Digital Health from Techology to Services) biedt zelfmonitoring van de bloeddruk. Aanvullend kan de app, op basis van de thuismetingen en patiëntkenmerken, een risicoschatting met bijpassend behandeladvies genereren, gebaseerd op de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM). 3 De huisarts of praktijkondersteuner kan het behandeladvies overnemen of ervan afwijken. Besluit plus motivatie worden in de app gezet zodat het systeem kan leren van de besluitvorming.

In de eerste fase van dit onderzoek zijn de verschillende functies van de app geïntegreerd en is de app gekoppeld aan het HIS in negen huisartsenpraktijken. Op basis van feedback van huisartsen, praktijkondersteuners en patiënten wordt de app geoptimaliseerd en de toegevoegde waarde geëvalueerd. In de tweede fase worden 150 patiënten met verhoogd risico op HVZ geïncludeerd die met de app hun bloeddruk reguleren onder begeleiding van huisarts of praktijkondersteuner. De werving start voorjaar 2020. Tevens wordt een referentiegroep van 150 gematchte patiënten uit een zorggroep (ROHA) geïncludeerd, die reguliere bloeddrukregulatie volgens de NHG-Standaard CVRM ontvangen zonder tussenkomst van de app. Primaire uitkomstmaat is de systolische bloeddruk gemeten in de spreekkamer na twaalf maanden follow-up; secundaire uitkomsten zijn de bloeddrukthuismetingen, adverse events (cardiovasculaire events, bijwerkingen, angst), medicatie en kwaliteit van leven. Daarnaast wordt een kosteneffectiviteitsanalyse uitgevoerd en wordt er gekeken naar tevredenheid bij patiënten en behandelaars. De eerste resultaten van het door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen en Gemeente Amsterdam gesubsidieerde onderzoek worden verwacht in 2021.

Literatuur

  • 1.Hodgkinson J, Mant J, Martin U, et al. Relative effectiveness of clinic and home blood pressure monitoring compared with ambulatory blood pressure monitoring in diagnosis of hypertension: systematic review. BMJ 2011;342:d3621.
  • 2.McManus RJ, Mant J, Franssen M, et al. Efficacy of self-monitored blood pressure, with or without telemonitoring, for titration of antihypertensive medication (TASMINH4): an unmasked randomised controlled trial. Lancet 2018;391:949-59.
  • 3.NHG-werkgroep Cardiovasculair risicomanagement. NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Utrecht: NHG, 2019. www.nhg.org

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen