NHG forum

Nieuwe huisartsenbrochures over 4 zeldzame ziekten

Date
3 mei 2021
Op nhg.org zijn recent 4 nieuwe huisartsenbrochures gepubliceerd over zeldzame ziekten. Het gaat om craniosynostose, ziekte van Huntington, autoinflammatoire aandoeningen en autosomaal dominante cerebellaire ataxie.