NHG Forum

Nieuwe NHG-richtlijnenwebsite is online

Gepubliceerd
29 mei 2020
De NHG-Standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen zijn voortaan te raadplegen op een nieuwe website: richtlijnen.nhg.org. De 90 NHG-Standaarden en 44 NHG-Behandelrichtlijnen die hier te vinden zijn, kregen vooraf een tekstuele opfrisbeurt om ze webproof te maken. De inhoud bleef daarbij ongemoeid en is nog steeds onafhankelijk en betrouwbaar. Programmaleider Ton Kuijpers is vanaf het prille begin bij dit project betrokken.
0 reacties

Wat was de aanleiding om een aparte richtlijnenwebsite te maken?

Uit een ledenraadpleging bleek dat het merendeel van de huisartsen de richtlijnen digitaal gebruikt. De richtlijnen die op de NHG-website stonden, waren een kopie van de versies uit het boek. Eigenlijk ongeschikt als webtekst, omdat voor webteksten hele andere uitgangspunten gelden dan voor een boektekst. Bovendien is het onderhouden van boeken heel arbeidsintensief en zijn tussentijdse updates niet mogelijk. Verder was de techniek van de NHG-website verouderd en sloot daardoor niet meer aan bij de moderne wensen om richtlijnen online te presenteren.

We zijn in 2018 na gaan denken over een nieuwe richtlijnenwebsite en in november 2018 presenteerden we de bètaversie. Daarna zijn we in verschillende fasen tot de huidige website gekomen, waarbij we steeds versies voorlegden aan huisartsen en aanpasten aan de hand van de feedback. Uiteindelijk hebben meer dan 300 huisartsen geholpen om de nieuwe NHG-richtlijnenwebsite te verbeteren. Het resultaat mag er zijn.

Wat zijn de voordelen van de nieuwe website?

Gebruikers kunnen de informatie die ze zoeken snel en makkelijk vinden doordat de inhoudsopgave voortdurend in beeld is en je eenvoudig kunt navigeren. Zo weet je precies waar je bent in de richtlijn. We hebben de nieuwe richtlijnenwebsite zo gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt. En of je de site nu gebruikt met je desktop of smartphone: je beschikt altijd over dezelfde versie. Er is een functieknop waarmee je snel naar tabellen en schema’s kan en NHG-leden kunnen ook nog notities toevoegen en favorieten aanmaken. We weten dat veel huisartsen de richtlijnen tijdens het spreekuur op hun scherm hebben staan en gebruiken, en soms met de patiënt naar Thuisarts.nl gaan. Daarom is de koppeling met Thuisarts.nl gebruiksvriendelijker gemaakt, zodat je heel gemakkelijk kunt switchen.

Wat kunnen gebruikers verwachten?

NHG-richtlijnen die beter aansluiten bij de dagelijkse praktijk, op een gebruiksvriendelijke website. De informatie op de site bestaat uit meerdere lagen. Tussen samenvatting en volledige tekst kun je gemakkelijk schakelen. Afhankelijk van de informatiebehoefte kun je doorklikken naar meer details, voorheen waren dit de noten. Gebruikers vinden sneller wat ze zoeken en dat is tijdens een consult handig. Wel zullen ze even moeten wennen, omdat het gebruik wat anders is en de website er ook anders uitziet dan voorheen. Overigens is de site ook offline te gebruiken.

Waarom is er geen fysiek samenvattingskaartje meer?

De gedrukte samenvattingskaartjes werden steeds minder gebruikt. Daarnaast waren ook bij dit product wijzigingen minder gemakkelijk door te voeren. Dan moesten we een nieuw samenvattingskaartje maken. Je liep daarmee het risico dat samenvattingskaartjes niet meer up-to-date waren. In de nieuwe situatie is de samenvatting digitaal te raadplegen en eenvoudig uit te printen. Daarmee heb je een samenvatting – al dan niet fysiek - die altijd actueel is.

Is de werkwijze bij het maken van standaarden veranderd?

Nee, de werkwijze is nog steeds hetzelfde, we maken nog steeds richtlijnen die voldoen aan nationaal en internationaal geldende kwaliteitscriteria voor richtlijnen en tot stand komen volgens de principes van evidence based medicine. Wat wel is veranderd is dat we bij het schrijven van de hoofdtekst en samenvatting er rekening mee houden dat de teksten geschikt moeten zijn voor webpresentatie. Teksten moeten goed scanbaar zijn en gemakkelijk te lezen op verschillende schermen. Het is een hele uitdaging om richtlijnteksten op die manier te schrijven.

Is de website nu af?

We blijven de website doorontwikkelen en vernieuwingen doorvoeren, zoals grafische presentaties van bewijs. Ook gaan we voortdurend door met feedback verzamelen en op basis hiervan verbeteringen doorvoeren. De site moet zo goed mogelijk aan blijven sluiten bij de behoeften en wensen van gebruikers.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen