NHG richtlijn

Nieuwe ontwikkelingen in de herziene NHG-Standaard Astma bij kinderen

De volledig herziene NHG-Standaard Astma bij ­kinderen bevat verschillende wijzigingen. Zoals het ­advies om bij kinderen < 6 jaar alleen bloedonderzoek op ­inhalatieallergenen te doen als er twijfel is over het in te stellen beleid. Ook vervangt de tweedeling in ‘goede’ en ‘onvoldoende’ astmacontrole de driedeling in ‘goede’, ‘gedeelte­lijke’ en ‘slechte’ astmacontrole. Verder onderscheidt de standaard gepland en ongepland gebruik van ­kortwerkende luchtwegverwijders (SABA) bij kinderen die veel ­sporten. Bij kinderen met goede astmacontrole gedurende ≥ 1 jaar wordt aangeraden inhalatiecorticosteroïden (ICS) af te bouwen. Tot slot bevat de standaard instructies voor thuisgebruik van SABA na een longaanval en is de duur van een prednisonkuur verkort tot 3 dagen.