NHG richtlijn

Nieuwe ontwikkelingen in de herziene NHG-Standaard Astma bij volwassenen

Date
22 juli 2020
De NHG-Standaard Astma bij volwassenen is volledig herzien. Zo zijn de diagnostische criteria aangescherpt om onder- en overbehandeling te voorkomen. Ook wordt aandacht besteed aan het voorkomen van overmatig SABA-gebruik en is het stappenplan voorzien van een alternatieve, gelijkwaardige behandeling.