Nieuws

NTS versus klinische beslisregels bij pijn op de borst

Door
Gepubliceerd
2 mei 2023
Pijn op de borst (POB) is een veelvoorkomende klacht op de huisartsenpost en zorgt vaak voor een diagnostisch dilemma. De Nederlandse Triage Standaard (NTS) differentieert matig tussen ernstige en onschuldige onderliggende aandoeningen. Een recent retrospectief onderzoek laat zien dat 2 klinische beslisregels een beter onderscheidend vermogen hebben dan de NTS.
0 reacties
Beslisregels bij pijn op de borst
Optimalisatie van de NTS zou kunnen leiden tot een vermindering van het aantal onnodige spoedverwijzingen naar een ziekenhuis.

POB wordt in ongeveer 15% van de gevallen veroorzaakt door potentieel levensbedreigende aandoeningen. Toch zorgt de angst voor dergelijke aandoeningen, in combinatie met beperkte diagnostische mogelijkheden, voor defensieve zorg op de huisartsenpost. Optimalisatie van de NTS zou kunnen leiden tot een vermindering van het aantal onnodige spoedverwijzingen naar een ziekenhuis.

Onderzoek

De onderzoekers illustreren de mogelijk toegevoegde waarde van 2 gevalideerde klinische beslisregels voor POB (Marburg Heart Score (MHS) en INTERCHEST) door deze in te zetten als triagetool en vervolgens te vergelijken met de NTS.

De onderzoekspopulatie bestond uit 1433 patiënten (57,6% vrouw; gemiddeld 55 jaar oud) die een Nederlandse huisartsenpost benaderden wegens POB. Als bron gebruikten de onderzoekers de consultregistraties voor de urgentiebepalingen van de NTS en items van de betreffende beslisregels. Vervolgens keken zij naar de ernst van de uiteindelijke diagnose.

Uitkomsten 

De NTS toonde een sensitiviteit van 83,0% en een specificiteit van 42,3%. Daarbij vonden er 691 (48,2%) onnodige verwijzingen plaats. Zowel de MHS als INTERCHEST toonde betere uitkomsten: sensitiviteit/specificiteit respectievelijk 81,1% en 58,8% (MHS) en 81,7% en 61,6% (INTERCHEST). Dat resulteerde in minder onnodige verwijzingen (respectievelijk 34,3% en 31,9%). De NTS en de klinische beslisregels hadden een vergelijkbaar aantal gemiste events (NTS 17,0%; MHS 17,9%; INTERCHEST 18,3%).  

Door het retrospectieve karakter van het onderzoek waren de onderzoekers afhankelijk van geregistreerde data en werden de beslisregels niet structureel uitgevraagd.

Tot slot 

Dit retrospectieve onderzoek geeft aanleiding om de NTS te optimaliseren, maar of het toevoegen van (items uit) gevalideerde klinische beslisregels de urgentiebepaling daadwerkelijk kan verbeteren, wordt eerst prospectief getoetst op de huisartsenpost.

Literatuur

  • Manten A, et al. Evaluation of the Marburg Heart Score and INTERCHEST score compared to current telephone triage for chest pain in out-of-hours primary care. Neth Heart J 2023;31:157-65.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen