Nieuws

Omega 3-vetzuren: een goedbelegde boterham?

Gepubliceerd
9 juli 2013
De berichtgeving over de effectiviteit van voedingssupplementen met omega 3-vetzuren ter preventie van hart- en vaatziekte is tegenstrijdig. De Hartstichting ziet geen brood in deze voedingssupplementen, maar sommige onderzoeken laten wel degelijk een vermindering van cardiovasculaire morbiditeit dan wel mortaliteit zien. Is er inderdaad wetenschappelijk bewijs dat deze middelen bescherming bieden voor hart en bloedvaten?
In een systematische review werden 14 RCT’s geselecteerd met in totaal 20.485 patiënten van 18 jaar of ouder met een voorgeschiedenis van cardiovasculaire morbiditeit. De deelnemers aan de verschillende onderzoeken gebruikten minimaal 1 jaar omega-3 bevattende supplementen (of placebo). Onderwerp van de review was het verband tussen het gebruik van omega-3-vetzuren bevattende supplementen en het optreden van cardiovasculaire ziekte en sterfte. De uitkomst was een statistisch niet-significante reductie van 1% van alle cardiovasculaire events bij de gebruikers van omega-3-vetzuren bevattende supplementen ten opzichte van placebo. Daarnaast vonden de onderzoekers in 1 onderzoek een vermindering van 8% van de cardiovasculaire sterfte bij gebruikers ten opzichte van placebo. Echter, deze daling bleek statistisch niet-significant en het artikel werd op basis van methodologische tekortkomingen uit de review verwijderd.
De bevindingen over de verschillende subgroepen van gebruikers waren consistent. In verschillende subgroepanalyses konden de onderzoekers geen statistisch significante reductie van hart- en vaatziekte vaststellen op basis van de duur of hoeveelheid gebruikte omega-3-vetzuren. Ook de aard van de hart- en vaatziekte of het al dan niet gebruiken van lipidenverlagende middelen liet geen significante daling van cardiovasculaire morbiditeit of mortaliteit zien. De conclusie luidt dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor de bescherming van omega-3-vetzuren tegen het optreden van cardiovasculaire events bij patiënten met een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekte.
Gezien de hoge kosten van omega-3-vetzuren bevattende voedingsmiddelen hebben we zeker te maken met een goedbelegde boterham voor de leveranciers van deze producten. De patiënt die zijn cardiovasculaire risico wil verlagen door deze middelen te gebruiken, lijkt hier het minste voordeel van te hebben.
Bèr Pleumeekers

Literatuur

  • 1.Kwak SM, et al. Efficacy of omega-3 fatty acid supplements (eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid) in the secondary prevention of cardiovascular disease. A meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled trials. Arch Intern Med 2012;172:686-94.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen