Nieuws

Omgaan met terminale ziekte

Gepubliceerd
28 april 2015
Dossier
Doelgroep Patiënten en hun naasten die te maken krijgen met een ongeneeslijke ziekte.
Inhoud Het praktische boek Wat nu? is geschreven voor patiënten en hun naasten die vol vragen zitten nu ze te maken krijgen met een ongeneeslijke ziekte. Het boek is ingedeeld in drie delen: een algemeen deel dat zich richt op praktische en existentiële vragen, een deel dat zich richt op symptomen en een deel dat ingaat op het afscheid en de naderende dood. In het symptoomgerichte deel lichten de auteurs symptomen toe die vaak voorkomen in de laatste levensfase zoals slapeloosheid, angst, pijn, misselijkheid, obstipatie en vermoeidheid. Zij beschrijven in begrijpelijke taal wat hier de oorzaak van kan zijn, en leggen uit wat de patiënt zelf kan doen om de klachten te verminderen. De auteurs baseren zich op de richtlijnen voor palliatieve zorg, zoals die te vinden zijn op www.pallialine.nl en steevast adviseren zij patiënten om hun klachten met hun behandelend (huis)arts te bespreken. Deze hoofdstukken zijn primair gericht op symptomen en niet op de onderliggende ziekte, maar een aantal hoofdstukken is gewijd aan specifieke ziektebeelden als hartfalen en dementie. Het eerste en derde deel van het boek zijn algemeen en behandelen thema’s als ‘emoties rond ziekte en sterfelijkheid’, ‘zorg voor de kinderen’, ‘wilsverklaring’, ‘communicatie met uw arts’ en gaan in op ‘de weg naar de dood’, met uitleg over ‘palliatieve sedatie en euthanasie’. Praktisch zijn ook de hoofdstukken over de uitvaart en het rouwen van nabestaanden.
Oordeel De auteurs zijn een ervaren huisarts en een publicist, hetgeen resulteert in prettig en begrijpelijk geschreven hoofdstukken over relevante onderwerpen die medisch inhoudelijk prima afgedekt zijn. Zeker niet alle patiënten zullen behoefte hebben een boek te lezen over hun naderende einde. Sommigen, of hun naasten, zijn echter op zoek naar informatie om grip te krijgen op hun uitzichtloze situatie. Voor hen is dit boek bedoeld, en aan hen kunt u het aanraden.
Linda Bröker

Waardering: ∙ ∙ ∙ ∙

zeer matig ∙
matig ∙ ∙
redelijk ∙ ∙ ∙
goed ∙ ∙ ∙ ∙
uitstekend ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen