Alle nummers
Archief tijdschrift

2015, nummer 5

Jaargang
58

Nieuws

 • Hoe snel gaan waterwratten over?

  Waterwratten (molluscum contagiosum) komen veel voor bij kinderen. Ze gaan altijd vanzelf weer over, maar ouders willen vaak weten hoe lang dit duurt. Dit was tot nu toe onduidelijk. Nieuw onderzoek laat zien dat dit gemiddeld 13 maanden duurt. …

 • Slordig met cijfers en onterechte conclusies?

  In het artikel ‘Mindfulnesstraining voor SOLK’ presenteren Van Ravesteijn en Lucassen hun onderzoeksbevindingen op een verwarrende manier. Dat leidt maar al te gemakkelijk tot conclusies die niet bij de bevindingen passen. Diverse in de resultatenparagraaf genoemde scoreverschillen komen…

 • De behandeling van acute enkeldistorsies

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waarop hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van M.J. Scherptong…

 • Makkelijker communiceren met anderstaligen en laaggeletterden

  De Amsterdamse huisarts Hans Nederhof ontwikkelde samen met zijn zoons het softwareprogramma Health Communicator: een meertalig anamnese- en video-voorlichtingssysteem dat direct rapporteert aan het HIS of KIS. Op dit moment is ruim 20% van de Nederlanders…

 • ‘Focus je bij pijn op de lichamelijke én psychische klachten’

  Vorig jaar winter promoveerde Marloes Gerrits op haar proefschrift The interplay between depression, anxiety and physical health. In een interview vertelt ze over haar onderzoeksresultaten die van belang zijn voor het werk van de huisarts. …

 • Superfoods, mis ik iets?

  Moerbeien, gojibessen, amandelmeel, tarwegras, chiazaad: bent u deze producten al tegengekomen? De gemiddelde drogist of groenteboer heeft tegenwoordig schappen vol met deze ‘superfoods’. Ik liep ze tot voor kort gewoon voorbij, zonder het gevoel te hebben ook maar iets te missen. Totdat ik…

 • Duizeligheid bij ouderen

  Bij duizeligheid zoeken we vaak naar één onderliggende oorzaak: is het een hartritmestoornis, orthostase of is het evenwichtsorgaan ontregeld? Bij ouderen is deze aanpak minder zinvol omdat de duizeligheid vaak multifactorieel is. Ook is het een teken van…

 • Thuisarts.nl en bezoek aan de huisarts

  Het Consumentenpanel Gezondheidszorg is een project van het NIVEL en bestaat momenteel uit bijna 12.000 personen van 18 jaar en ouder. In juni 2014 ontving een steekproef van 4946 panelleden een vragenlijst over onder andere het gebruik van Thuisarts.nl. De respons was 58% (n = 2846). De panelleden…

 • Bloedingsrisico’s van dabigatran

  Dabigatran beschermt beter tegen CVA’s dan warfarine bij patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren. Over de veiligheid van het middel zijn de berichten minder positief. Zo wordt dabigatran steeds vaker in verband gebracht met een verhoogde kans op ernstige…

 • Bekkenfysiotherapie bij genitale prolaps

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van dr. J.A.H. Eekhof • Correspondentie: j.eekhof@nhg.org. Vraagstelling Een genitale prolaps komt veel voor en neemt toe met de leeftijd. Er…

 • Varenicline en stoppen met roken

  Rokers die niet in staat zijn om binnen enkele weken te stoppen met roken kunnen ook met een afbouwschema succesvol stoppen. Rokers die gedurende drie maanden geleidelijk hun nicotinegebruik afbouwen en daarnaast varenicline gebruiken, maken een redelijke kans…

 • Benzo’s en Alzheimer

  Met grote verontrusting las ik in de rubriek Journaal de bespreking ‘Benzodiazepinen geven meer kans op Alzheimer’ over een onderzoek van Billioti de Gage et al. De onderzoekers gingen het (langdurig) benzodiazepinegebruik (BZ) na van ouderen in een patiënt-controleonderzoek over de…

 • Omgaan met terminale ziekte

  Doelgroep Patiënten en hun naasten die te maken krijgen met een ongeneeslijke ziekte. Inhoud Het praktische boek Wat nu? is geschreven voor patiënten en hun naasten die vol vragen zitten nu ze te maken krijgen met een ongeneeslijke ziekte. Het boek is ingedeeld in drie delen: een…

 • Mensen hebben geen benul

  Mensen met enig verstand van zaken hebben de neiging te vergeten dat andere mensen dat niet hebben. Wie dagelijks met percentages werkt, kan zich niet voorstellen dat anderen dat concept niet paraat hebben, wie vaak patiënten beklopt en bevoelt, vergeet nogal eens dat die echt niet weten waar de…

 • Eczeem heeft geen invloed op groei van kinderen

  Eczeem bij kinderen komt veel voor. Tot nu toe was het onduidelijk of het gebruik van corticosteroïden en verstoring van de slaap de lengtegroei beïnvloeden. Nieuw onderzoek maakt duidelijk dat kinderen met eczeem even lang worden als kinderen zonder eczeem. …

 • Duloxetine redelijk effectief bij neuropathische pijn

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van dr. F.A. van de Laar, Cochrane Primary Health Care Field, Radboudumc Nijmegen • Correspondentie: floris.vandelaar@radboudumc.nl. …

Wetenschap

 • Lifetime-risico geeft meer houvast bij CVRM

  In 2012 is de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement herzien. Deze nieuwe versie bevat een aangepaste risicotabel voor het tienjaarsrisico, die naast de mortaliteit ook de morbiditeit voorspelt, gebruikmaakt van Nederlandse gegevens en ook de leeftijdscategorie 65-70…

 • Toekomstbestendigheid eerstelijnszorg

  In juli 2014 verscheen een rapport van een onafhankelijk expertpanel van de Europese Unie over de toekomstbestendigheid van de eerstelijnszorg. Dit rapport zet de toon bij de discussie over het belang van de eerstelijnszorg. Het getuigt van visie op de integratie van zorg, zonder de beperkingen…

 • Combinatiescreening op vitamine B12-tekort

  Vroege diagnose van een vitamine B12-tekort is essentieel als we (sub)klinische neurologische en hematologische afwijkingen willen voorkomen. De totaal vitamine B12-bepaling in bloed is door de matige sensitiviteit…

 • Ondraaglijk lijden van terminale kankerpatiënten

  Van de patiënten die in Nederland als gevolg van kanker overlijden, sterft 45% thuis. Onderzoeken bij patiënten met ongeneeslijk kanker richten zich vaak op de intensiteit van veelal fysieke symptomen. Er is…

 • COPD-screening bij ouderen heeft weinig effect

  Het aantal ouderen met COPD is veel groter dan het aantal gediagnosticeerde patiënten. Er gaan stemmen op om thuiswonende ouderen te screenen op COPD. Er is…

 • Geïntegreerde zorgprogramma’s voor COPD?

  De afgelopen jaren zijn huisartsen, onder druk van de overheid en zorgverzekeraars, geprotocolleerde zorgprogramma’s voor COPD gaan invoeren in hun praktijk. In de nieuwe bekostigingsstructuur maken geïntegreerde zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen zoals COPD, diabetes en cardiovasculair…

Praktijk

 • Kennistoets: antwoorden

  1. b Geutjes PJ, Van den Ouweland JMW. Combinatiescreening op vitamine-B12-deficiëntie. Huisarts Wet 2015; 58(5):234-7. 2. b NHG-werkgroep Anemie. NHG-Standaard Anemie (eerste herziening). www.nhg.org. 3. a…

 • Kennistoets: vragen

  Welke stelling op basis van het artikel ‘Combinatiescreening op vitamine B12-tekort’ is niet waar? Naar schatting 5-10% van de Nederlands bevolking heeft een te lage vitamine-B12 -inname. …

 • Bedplassen bij kinderen

  Bedplassen is een probleem voor zowel kind als ouders. Kinderen schamen zich ervoor en ouders verliezen het vertrouwen in hun opvoedkundige kwaliteiten. Bedplassen kent verschillende oorzaken en behandelingsmogelijkheden, maar het is vaak de vraag óf en wanneer een…

 • Multipele sclerose in de huisartsenpraktijk

  Een op de 1000 Nederlanders heeft multipele sclerose (MS). MS heeft verschillende beloopsvormen: aanvalsgewijs of geleidelijk progressief. De exacte…

 • Kennistoets: antwoorden

  1. b Geutjes PJ, Van den Ouweland JMW. Combinatiescreening op vitamine-B12-deficiëntie. Huisarts Wet 2015; 58(5):234-7. 2. b NHG-werkgroep Anemie. NHG-Standaard Anemie (eerste herziening). www.nhg.org. 3. a…

 • Kennistoets: vragen

  Welke stelling op basis van het artikel ‘Combinatiescreening op vitamine B12-tekort’ is niet waar? Naar schatting 5-10% van de Nederlands bevolking heeft een te lage vitamine-B12 -inname. …

 • Diagnostiek van lymeborreliose

  Voor de interpretatie van serologische uitslagen zijn de ziekteduur en de voorafkans op lymeborreliose (gebaseerd op het klinisch beeld dat de patiënt vertoont) essentieel. Vanwege de grote kans op fout…

 • Kinderen met hielpijn

  Prevalentiecijfers van hielpijn bij kinderen in Nederland zijn niet bekend. Een Spaans onderzoek beschreef een prevalentie van 6% in de eerste lijn. Wel bekend is dat hielpijn de kwaliteit van leven van deze kinderen vermindert. Een adequaat beleid is om deze reden belangrijk…

 • Aanvullende diagnostiek

  Huisartsen vragen op het spreekuur geregeld aanvullende diagnostische tests aan. Bijvoorbeeld als patiënten zich melden met pijn links in de onderbuik. Dit kan passen bij diverticulitis, maar ook komen door minder ernstige oorzaken, zoals obstipatie. Omdat diverticulitis…