Nieuws

Tevredenheid over terminale zorg

Gepubliceerd
29 september 2015
Dossier
Uit Engels onderzoek blijkt dat de familie van terminale patiënten niet altijd tevreden is over de aan huis geleverde zorg in de laatste 3 maanden. De vraag is of we in Nederland vergelijkbare resultaten zouden krijgen bij een dergelijk tevredenheidsonderzoek.
Het onderzoek vond plaats in Londen. Familieleden van patiënten die overleden waren aan kanker in de periode 2009-2010 kregen een schriftelijke enquête thuisgestuurd. De tevredenheid van familieleden over de aan huis geleverde terminale zorg gedurende de laatste 3 maanden door de huisarts werd vergeleken met de terminale zorg die geleverd werd door specialisten palliatieve zorg en door wijkverpleegkundigen.
De familie was het minst tevreden over de huisartsen: 55% (95%-BI 51 tot 59) beoordeelde de zorg als excellent of zeer goed. De specialisten palliatieve zorg scoorden het hoogst: 78% (95%-BI 74 tot 82), terwijl de wijkverpleegkundigen een tevredenheid van 68% (95%-BI 64 tot 73) voor excellent/zeer goed lieten zien.
De tevredenheid over de door de huisarts geleverde terminale zorg nam flink toe als deze 3 of meer visites aflegde in die periode van 3 maanden: 65% van de familieleden gaf het oordeel excellent/zeer goed tegenover 41% bij minder dan 3 visites.
Het lijkt erop dat de palliatieve zorg in Nederland beter geregeld is dan in een grote stad als Londen. Met onze palliatieve zorgteams, palliatieve kaderartsen en hospices verwacht ik dat de resultaten beter zijn: ik kan me met name niet voorstellen dat er in Nederland palliatieve patiënten zijn die in de laatste 3 maanden van hun leven minder dan 3 visites krijgen.
Wim Verstappen

Literatuur

  • 1.Pivodic L, et al. Home care by general practitioners for cancer patients in the last 3 months of life: An epidemiological study of quality and associated factors. Palliat Med 2015 June 2. pii: 0269216315589213; [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen