Nieuws

Oncologische patiënten hebben baat bij vroege start palliatieve zorg

Gepubliceerd
6 december 2017
Dossier
Bij standaard oncologische zorg voor patiënten voor wie geen genezing meer mogelijk is, start het palliatieve traject vaak pas laat. Dan rest er geen enkele ziekteremmende mogelijkheid en is de dood nabij. Eerder starten met palliatieve zorg, zodra duidelijk is dat er geen curatieve behandelingsopties zijn, geeft een betere kwaliteit van leven en een lagere symptoomlast.
Haun et al. vergeleken het effect van vroege palliatieve zorg met standaard oncologische zorg op kwaliteit van leven, depressie, symptoomlast, en overleving van patiënten met gevorderde kanker. Zij zochten in het Cochrane-register, MEDLINE, Embase, CINAHL, Psychinfo, OpenGrey, en drie clinical-trialregisters tot oktober 2016.
De auteurs includeerden zeven randomized trials, met in totaal 1614 patiënten. Vergeleken met de gebruikelijke oncologische zorg verbeterde vroege palliatieve zorg de kwaliteit van leven significant (SMD 0,27; 95%-BI 0,15 tot 0,38). Uitgedrukt in de Functional Assessment of Cancer Therapy-General score (0 tot 100), nam de kwaliteit van leven van patiënten die vroege palliatieve zorg ontvingen gemiddeld toe met 4,59 (95%-BI 2,55 tot 6,46). Bij vroege palliatieve zorg werd een significant lagere symptoomlast gerapporteerd. De effecten zijn klein, maar mogelijk klinisch relevant voor de terminale fase wanneer verder verlies van kwaliteit van leven optreedt. De auteurs vonden geen verschillen voor de uitkomstmaten depressie en overleving.
Dit systematisch literatuuroverzicht geeft aan dat als artsen bij oncologische patiënten met palliatieve zorg starten zodra duidelijk is dat er geen curatieve behandelingsopties meer zijn, deze patiënten in hun laatste levensfase meer kwaliteit van leven ervaren en minder symptoomlast rapporteren.
Marianne Dees

Literatuur

  • 1.Haun HW, et al. Early palliative care for adults with advanced cancer. Cochrane Database Syst Rev 2017;6:CD011129.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.