Nieuws

Tweedelijns oncologische patiënten: welke rol wil de huisarts?

Gepubliceerd
23 augustus 2022
Een kwalitatieve studie vroeg 12 huisartsen naar hun rol en toegevoegde waarde in het beslissingsproces van hun oncologische patiënten. Er werd ook geïnformeerd naar wat huisartsen nodig hebben om hun patiënten te steunen. Huisartsen willen met name een rol bij complexe beslissingen in de tweede lijn, of als de patiënt aangeeft ondersteuning te willen. Huisartsen zien zichzelf vooral in een coachende rol.  
0 reacties

Voor dit onderzoek werden 46 huisartsen uit de regio Nijmegen benaderd met patiënten die werden behandeld voor een pancreas- of oesofagus-carcinoom. Slechts 17 huisartsen (37%) reageerden. Van hen deden er uiteindelijk 12 mee.  

Coach

De huisartsen beschreven 5 mogelijke rollen voor zichzelf. Ze benoemden allemaal de rol van ‘coach’. De meeste huisartsen gaven aan ook informatie over de behandelmogelijkheden te willen bespreken. Anderen vonden dit de taak van de tweede lijn. 

Overige rollen waren het betrekken en ondersteunen van de familie, het ondersteunen van de patiënt in het keuzeproces in het ziekenhuis en het ondersteunen van de tweede lijn in het beslissingsproces door hen te informeren over context van de patiënt.  

Toegevoegde waarde van de huisarts 

De huisartsen beschrijven de langdurige relatie met de patiënt als hun grootste toegevoegde waarde. Daarnaast zien zij meerwaarde in het nemen van meer tijd, het herhalen van informatie en het bespreken van de optie om van een behandeling af te zien.  

Voorwaarden 

Om de patiënt optimaal te ondersteunen in ‘Samen Beslissen’ hebben huisartsen behoefte aan accurate informatie. Het gaat dan om de actuele situatie van het zorgproces en de behandelmogelijkheden. Ook de contextuele informatie is van belang. In hoeverre is de patiënt geïnformeerd? En hoe gaat deze met de situatie om? Wat zijn de overwegingen van de specialist? 

Concluderend willen huisartsen dus selectief zijn in hun betrokkenheid bij het besluitvormingsproces in de tweede lijn. Zij willen betrokken worden bij complexe behandelkeuzes van oncologische patiënten mits de tweede lijn hen tijdig en accuraat informeert. Een andere voorwaarde is dat de tweede lijn makkelijk bereikbaar is voor consultatie.  

Literatuur

  • Abma IL, et al. Roles of general practitioners in shared decision-making for patients with cancer: a qualitative study. Eur J Cancer Care. 2022;e13594. https://doi.org/10.1111/ecc.13594

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen