Nieuws

Onderschat impact hyperemesis gravidarum niet

Gepubliceerd
10 september 2019
Hyperemesis gravidarum (HG) is de belangrijkste reden voor ziekenhuisopnames in de vroege zwangerschap. Uit een Noors kwalitatief onderzoek bij 107 vrouwen met HG bleek dat de psychosociale gevolgen groot zijn. Van de vrouwen veranderde 19% van huisarts uit ontevredenheid over de begeleiding. Bewustwording van de impact en meer kennis over de behandeling kunnen dit hopelijk voorkomen.
0 reacties

Hyperemesis gravidarum komt voor bij 0,3 tot 3% van de zwangere vrouwen en is geassocieerd met een verhoogd risico op vroeggeboorte en een laag geboortegewicht. De diagnose wordt doorgaans gesteld bij meer dan 5% gewichtsverlies, ketonurie en dehydratie. Doordat misselijkheid en braken fysiologische verschijnselen van de zwangerschap zijn, kunnen de klachten worden onderschat door zowel professionals als de patiënt en haar omgeving.

In dit cross-sectionele onderzoek werden vrouwen telefonisch geïnterviewd die zwanger waren of zwanger waren geweest (korter dan twee jaar geleden) en HG hadden. De vrouwen vulden ook een online vragenlijst in. De werving vond plaats via Facebook en via de patiëntenvereniging van vrouwen met HG. Driekwart van de vrouwen bleek één of meerdere malen te zijn opgenomen (gemiddelde duur 14 dagen, SD ± 18 dagen), de helft was de gehele zwangerschap ziek en meer dan 90% gebruikte medicatie (71,0% metoclopramide en 51,4% meclozine). Opvallend was dat de helft van de vrouwen zich niet serieus genomen voelde door de huisarts of verloskundige en pas laat in de zwangerschap met medicatie was gestart; van de vrouwen die met ziekteverlof ging, kreeg nog 54,5% geen medicamenteuze behandeling.

HG is zeldzaam en in dit onderzoek werd een geselecteerde groep vrouwen geïnterviewd. Toch kun je concluderen dat het belangrijk is de klachten serieus te nemen en tijdig medicamenteuze behandeling te starten. De NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode adviseert meclozine als middel van eerste en metoclopramide als middel van tweede keus. Beide middelen kunnen veilig worden gebruikt in de zwangerschap.

Literatuur

  • Havnen GC, et al. Women’s perspectives on the management and consequences of hyperemesis gravidarum - a descriptive interview study. Scand J Prim Health Care 2019;37:30-40.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen