Praktijk

Ondertussen in TPO…

Gepubliceerd
3 juli 2014
In het redactioneel gaat het nieuwste redactielid van TPO – Mattees van Dijk – in op het begrip zelfmanagement. Is het alleen een trending topic bij beleidsmakers en managers in de zorg of is het ook echt een oplossing voor patiënten? Hij benadrukt dat de praktijkondersteuners vooral oog moeten hebben voor de individuele patiënt en zijn behoeften.

Wie kiest er voor PAS?

Hoving et al. hebben onderzoek gedaan naar het online advies-op-maatprogramma Persoonlijk Advies bij het Stoppen met roken (PAS). Met PAS kunnen praktijkondersteuners hun patiënten goed helpen bij stoppen met roken en PAS is bewezen (kosten)effectief. Toch gebruikten praktijkondersteuners PAS vaak niet, en het was onduidelijk waarom. Daarom hebben ze twee kleinschalige onderzoeken gedaan om redenen van adoptie (start gebruik PAS, n = 139) en implementatie (blijvend gebruik PAS, n = 56) van PAS onder praktijkondersteuners te achterhalen.
Slechts een minderheid van deelnemers (38-39%) wilde PAS adopteren of implementeren. Praktijkondersteuners die positiever over PAS dachten en door anderen gesteund werden om PAS te gebruiken, kozen vaker voor adoptie en implementatie van PAS. De adoptie en implementatie van PAS zijn dus nog niet optimaal. Om te zorgen dat praktijkondersteuners PAS op grotere schaal gaan gebruiken, lijkt het in elk geval nodig om hen te laten zien welke positieve ervaringen en resultaten andere praktijkondersteuners hebben behaald, en ook dat patiënten uit hun eigen praktijk daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in PAS.

Diabetes en depressie in de praktijk

Oostdijk en De Vries laten in hun beschouwing zien hoe praktijkondersteuners alert moeten zijn op depressie bij hun patiënten met diabetes. Eén op de zes diabetespatiënten kampt met depressieve klachten en slechts 20 tot 50 procent hiervan wordt herkend. Een depressie heeft invloed op het verloop van diabetes en vice versa. Zo hebben diabetespatiënten met depressieve symptomen vaker een hoger HbA1C. Screening op depressieve symptomen maakt preventie mogelijk, wat de kans op diabetesgerelateerde complicaties verkleint.

‘Zeg eens: AAAA’

Van Dam et al. gaan dieper in op de rol van de praktijkondersteuner bij mondgezondheid omdat de mondgezondheid van een patiënt nauw samenhangt met zijn algemene gezondheid. Zo kunnen parodontitis en het voorstadium gingivitis (tandvleesontsteking) leiden tot een verstoorde glykemische controle bij patiënten met diabetes mellitus type 2. Parodontitis komt bovendien vaker voor bij onder meer mensen met diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en overgewicht. Doordat de praktijkondersteuner deze mensen geregeld ziet, heeft zij de kans om extra aandacht te besteden aan mondhygiëne en regelmatig tandartsbezoek. Omdat parodontitis zich vaak langzaam ontwikkelt en lang onopgemerkt kan blijven, merkt de patiënt dus niet altijd de ernst van de situatie. De praktijkondersteuner kan actief vragen naar de mondgezondheid en letten op een slechte adem.

Is het diabetes type 2?

Van Wijland zet helder uiteen waar je aan moet denken als je twijfelt aan de diagnose diabetes mellitus type 2. Het kan namelijk gaan om type 1, MODY (maturity onset diabetes of the young) of LADA (latent autoimmune diabetes of the adult). Op welke signalen moet je als praktijkondersteuner letten en waar moet je specifiek naar vragen?
En hoe zorg je voor goed overleg met de huisarts en de kaderarts? De LTA Diabetes mellitus type 2 geeft aanwijzingen over het raadplegen van de tweede lijn: of je de internist consulteert, of naar de internist verwijst.

Hoe zwaar het is om zwaar te zijn

In een dubbelinterview over de obesitasklinkiek komt de bariatrische chirurgie uitgebreid aan bod. Arts Françoise Langens vertelt over de voor- en nadelen van gastric bypass en (ex-)patiënt Marsella Koolwijk-Nuijen vertelt over de operatie die ze in 2012 onderging.

Nieuwsgierig?

Dit is maar een kleine greep uit de inhoud. Dus heeft uw praktijkondersteuner nog geen abonnement? Vraag dan een proefexemplaar aan en bezoek ook eens de website www.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl. Het Tijdschrift voor praktijkondersteuning is een gezamenlijke uitgave van het NHG en Bohn Stafleu van Loghum. Het verschijnt tweemaandelijks en kost € 81,00 per jaar (print en online toegang).
Meer informatie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon (030) 6383736, www.bsl.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen