Nieuws

Onderzoek geïntegreerde eerste lijn

Gepubliceerd
11 december 2009

ZonMW start een nieuw onderzoeksprogramma met de titel ‘Op één lijn’. Het budget bedraagt 18,5 miljoen euro en het programma beoogt een impuls te geven aan multidisciplinaire integrale zorg, dicht bij huis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar diabetes, hartfalen, cardiovasculair risicomanagement, COPD, psychische aandoeningen, klachten aan het bewegingsapparaat en ouderen. Het programma beperkt zich niet tot wetenschappelijk onderzoek, ook praktijkexperimenten komen voor subsidie in aanmerking. Het programma moet bijdragen aan organisatorische versterking van de eerste lijn, vooral door innovatie en ondernemerschap. Wie meer wil weten kan terecht op de site van ZonMW: http://www.zonmw.nl/opeenlijn. (Henk van Weert)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen