Nieuws

Online afspraak maken bij huisarts

Het via internet maken van een afspraak met de huisarts kan makkelijk zijn voor patiënten, draagt bij aan een betere toegankelijkheid van de zorg en kan de praktijkassistente ontlasten omdat er minder telefoontjes zijn. De mogelijkheid om online een afspraak te maken is in de afgelopen jaren toegenomen. In 2013 kon volgens 14% van de huisartsen via internet een afspraak worden gemaakt, tegenover 37% in 2016. Een groeiend aantal huisartsen biedt dus het online maken van afspraken aan. Betekent dit ook dat de bekendheid hiermee en het gebruik ervan onder patiënten is toegenomen in deze periode? En waarom maken patiënten hier wel of geen gebruik van?
Patiënten zijn weinig bekend met het feit dat ze online een afspraak kunnen maken bij hun eigen huisarts, maar het aantal patiënten dat dit wel weet is toegenomen van 7% in 2013 naar 15% in 2016.
Weinig patiënten gebruiken de mogelijkheid om online een afspraak te maken (zie [Figuur]). In 2016 gaf 6% aan hiervan gebruik te hebben gemaakt, tegenover 2% in 2013. De groep potentiële gebruikers nam in de periode 2013-2016 ook toe. In 2013 wilde een derde van de patiënten de optie om online een afspraak te maken. In de periode 2014-2016 steeg dit aantal naar bijna de helft van de patiënten.
Patiënten die wel eens geprobeerd hebben om online een afspraak te maken vinden dat het tijd bespaart en dat het prettig is, omdat ze kunnen kiezen voor een tijdstip dat hun uitkomt. Belangrijke redenen om niet via internet een afspraak te maken zijn volgens patiënten dat ze gewend zijn om te bellen, dat ze zich er niet in verdiept hebben en dat ze weinig bij een zorgverlener komen. Ook zegt 92% van de patiënten dat zorgverleners hun nooit hebben aangeraden om via internet een afspraak te maken.
Er is een groot verschil tussen de mogelijkheid om online een afspraak te maken bij huisartsen, de bekendheid hiermee en het gebruik hiervan onder patiënten. Dit verschil lijkt niet kleiner te zijn geworden in de afgelopen jaren. Deels komt dat door oude gewoontes en onbekendheid. Een nieuwe manier van werken zorgt vaak voor een drempel. Huisartsen kunnen deze drempel bijvoorbeeld verlagen door de mogelijkheid om online een afspraak te maken actief onder de aandacht te brengen van hun patiënten en hen bij de hand te nemen. Dit kan het gebruik ervan doen toenemen.

Literatuur

  • 1.De hier beschreven resultaten zijn afkomstig uit de eHealth-monitors 2013-2016 van NIVEL en Nictiz. Kijk voor meer informatie op www.ehealth-monitor.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen