Nieuws

Open liesbreukoperatie beter

Gepubliceerd
20 mei 2004

Een open liesbreukoperatie waarbij al dan niet onder lokale verdoving een Mesh-matje wordt ingehecht, blijkt minder recidieven te geven dan een laparoscopische operatie. In een goed opgezette, grote RCT werden 2164 mannen 2 jaar gevolgd. Opvallend is dat ook patiënten met comorbiditeit werden ingesloten; zo had 35% hypertensie en 5% een ernstige COPD. De gemiddelde leeftijd was 58 jaar. Iets meer dan 80% van de liesbreuken was enkelzijdig en 9-10% was een recidief. Chirurgen moesten ten minste 25 operaties hebben gedaan en hun techniek werd beoordeeld. Na 2 jaar had 10% van de patiënten in de laparoscopische groep een recidief terwijl in de ‘open groep’ maar 5% een nieuwe liesbreuk had. In de open groep waren er minder perioperatieve problemen (bloedingen, anesthesieproblemen), postoperatieve complicaties (hematomen, seromen, urinewegproblemen) en zelfs minder sterfte. In de laparoscopische groep hadden de patiënten wel minder pijn. Bij subgroepanalyses bleek dat laparoscopische en open operaties bij recidief liesbreuken gelijkwaardig waren (10 versus 14%). Opvallend is dat alleen in zeer ervaren handen (die van chirurgen met meer dan 250 laparoscopische operaties) een laag percentage recidieven optrad (5,1%). Niet altijd blijkt een minimale strategie dus voordelig. Goed om te weten bij het verwijzen. (JZ)

Literatuur

  • 0.Neumayer L, et al. Open mesh versus laparoscopic mesh repair of inguinal hernia. N Eng J Med 2004;350:1819-27.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen