Wetenschap

Veilig afwachten bij asymptomatische liesbreuken

Gepubliceerd
10 mei 2006

Vraagstelling

Is het veilig en voor de patiënt acceptabel om een liesbreukoperatie uit te stellen totdat er symptomen ontstaan?

Betekenis voor huisarts en patiënt

Bij het vaststellen van een liesbreuk bij mannen met geen tot weinig klachten in het dagelijkse leven kan het natuurlijke beloop ervan worden afgewacht. De kans op acute verergering of inklemming van de liesbreuk is klein en uitstel van een herniacorrectie is veilig en acceptabel voor arts en patiënt. Vele huisartsen voeren dit beleid al langer uit en dit onderzoek steunt hen hierin. Het is echter niet toepasbaar op alle patiënten met een liesbreuk, en voorlichting aan patiënt over de alarmsymptomen van een inklemmende liesbreuk blijft belangrijk!

Korte beschrijving

Inleiding In een gerandomiseerd onderzoek werd onderzocht of een afwachtend beleid bij de diagnose hernia inguinalis bij mannen met geen tot minimale klachten veilig is, en voor de patiënt acceptabel is ten opzichte van preventief opereren.1

Patiëntenpopulatie

OnderzoeksopzetDe mannen kwamen na oproep voor het onderzoek, of werden in eerstelijns gezondheidscentra en ziekenhuizen aangemeld door deelnemende artsen. Uitgesloten werden mannen bij wie geen hernia aantoonbaar was, mannen met een matige lichamelijke conditie (ASA classificatie >3), of als er sprake was van een locale of systemische infectie. Uiteindelijk werden 720 mannen 2 tot 4,5 jaar gevolgd en willekeurig toebedeeld aan 2 onderzoeksgroepen. De eerste groep werd (preventief) aan de liesbreuk geopereerd met een Liechtenstein-plastiek en na 3 en 6 maanden en hierna jaarlijks gecontroleerd. De onderzoekers instrueerde de tweede groep over veranderingen in de omvang van de liesbreuk, verschijnselen van inklemming en wanneer zij contact moesten opnemen met hun arts. Zes maanden na inclusie en hierna jaarlijks zagen de onderzoekers deze groep opnieuw. UitkomstmaatMate van pijn en hinder in het dagelijks leven, gemeten via een vierkeuzevraag, en verandering van ervaren fysieke kwaliteit van leven als op een numerieke schaal door een uitgebreide vragenlijst. Analyse vond plaats via het intention-to-treatprincipe. ResultatenDe 2 groepen (364 in afwachtende groep, 356 in chirurgische interventiegroep) waren gelijk qua raciale samenstelling en gemiddelde leeftijd (57,5). Wel waren de mannen in de groep die meteen werd geopereerd significant zwaarder dan de mannen in de afwachtende groep, en had de afwachtende groep significant vaker een groeiende hernia in de 6 weken voor de start van het onderzoek. Na 2 jaar verschilden de 2 groepen niet in de ervaren pijn en hinder in het dagelijkse leven. Ook de ervaren fysieke kwaliteit van leven verschilde niet significant tussen beide groepen en was vrijwel constant gebleven. Patiënten die meteen geopereerd werden, hadden een sterkere vermindering van de pijn dan de afwachtende groep. In de afwachtende groep moesten in 4,5 jaar slechts 2 patiënten wegens acute incarceratie met spoed worden geopereerd (incidentie acute incarceratie in deze groep 1,8/1000). In de afwachtende groep ondergingen 84 patiënten (23%) in de loop van het onderzoek een herniaoperatie wegens toegenomen pijnklachten. Het risico op postoperatieve complicaties, zoals nabloedingen en infecties, was niet significant verschillend met de operatieve groep (27,9% versus 21,7%; p =0,30). Conclusie van de onderzoekersVoor mannen met weinig tot geen klachten van een liesbreuk is een afwachtend beleid veilig. Patiënten die eerst afwachten en vervolgens alsnog geopereerd worden, hebben geen hoger risico op complicaties dan diegenen die bij het vaststellen van een hernia inguinalis uit voorzorg worden geopereerd. BewijskrachtGerandomiseerd onderzoek (1b).2 Bas Aldewereld, Arie Knuistingh Neven en Just Eekhof,LUMC

Literatuur

  • 1.Fitzgibbons RJ Jr, Giobbie-Hurder A, Gibbs JO, et al. Watchful waiting vs repair of inguinal hernia in minimally symptomatic men: a randomized clinical trial. JAMA 2006;295:85-292.
  • 2.www.infopoems.com/levels.html.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen