Nieuws

Opiaten bij benauwdheid

Gepubliceerd
22 mei 2018
Uit angst voor ademhalingsdepressie zijn veel artsen terughoudend in het voorschrijven van opiaten bij benauwdheid. Uit een review van Verberkt et al. blijkt dat deze angst ongegrond is. Bij slechts 0,4% van de patiënten was er sprake van ademhalingsdepressie, maar dit percentage is klinisch niet relevant. Artsen kunnen een lage dosis opiaten zonder gevaar voorschrijven aan de benauwde patiënt.
0 reacties

Bij een zoekactie in de literatuur naar onderzoeken over benauwdheid, opiatengebruik en bijwerkingen vonden de auteurs in totaal 67 artikelen. Deze onderzoeken gingen niet alleen over benauwdheid bij COPD, maar ook over benauwdheid door kanker en hartfalen. De meeste patiënten kregen morfine, oxycodon of fentanyl. De onderzoekers stelden vast dat door opiatengebruik de CO2-spanning in het bloed weliswaar toeneemt, maar de zuurstofspanning en -saturatie en de ademhalingsfrequentie gelijk blijven. Bij 0,4% van de patiënten was er sprake van een klinisch niet-relevante ademhalingsdepressie. De conclusie van de auteurs laat weinig ruimte voor twijfel: er is geen bewijs voor klinisch relevante negatieve effecten van opiaten bij de behandeling van patiënten met chronische kortademigheid.

Dit is een geruststellend resultaat, waarbij wel opgemerkt dient te worden dat de meeste onderzoeken onderling niet goed vergelijkbaar waren. Het ging vaak om moeilijk vergelijkbare groepen patiënten en in veel onderzoeken werden verschillende behandelingen toegepast. Ondanks deze tekortkomingen constateren de auteurs dat de angst om een lage dosis opiaten voor te schrijven bij patiënten met een chronische benauwdheid niet terecht is. Een dagelijkse dosis van 20 mg morfine, of een vergelijkbare hoeveelheid van een ander opiaat, kan zonder gevaar van een ademhalingsdepressie aan de benauwde patiënt worden voorgeschreven.

Lees hier meer over het onderzoek.

Literatuur

  • Verberkt CA, et al. Respiratory adverse effects of opioids for breathlessness: a systematic review and meta-analysis. Eur Respir J 2017;50:1701153.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen