Nieuws

Orthostatische hypotensie: licht verhoogd risico op dementie

0 reacties
Gepubliceerd
1 december 2016

Orthostatische hypotensie veroorzaakt tijdelijk een verminderde doorbloeding van het brein. Een soortgelijke verminderde doorbloeding is bij veel dementiepatiënten permanent aanwezig. Nederlandse onderzoekers hebben nu voor het eerst een verband aangetoond tussen deze aandoeningen.

De onderzoekers onderzochten tussen 1989 en 1993 6204 deelnemers, met een gemiddelde leeftijd van 69 jaar, op orthostatische hypotensie. Orthostatische hypotensie werd gedefinieerd als een bloeddrukdaling van > 20 mm Hg systolisch of > 10 mm Hg diastolisch na positieverandering. Patiënten werden gevolgd tot 2014. Alle patiënten ondergingen een Mini Mental State Examination (MMSE) en Geriatric Mental State Schedule. Bij afwijkende scores werd een Cambridge Examination for Mental Disorders of the Elderly afgenomen. Tevens werd gebruikgemaakt van beschikbare beeldvorming van het brein. Een consensuspanel, geleid door een neuroloog, stelde uiteindelijk de diagnose dementie.

In totaal hadden 1152 van de 6204 deelnemers orthostatische hypotensie, waarbij slechts 160 deelnemers hierbij lichamelijke klachten aangaven. Gedurende het onderzoek ontwikkelden 1176 deelnemers een vorm van dementie, meestal Alzheimer (79,5%) of vasculaire dementie (8,1%). De aanwezigheid van orthostatische hypotensie gaf een 15% grotere kans op het ontwikkelen van dementie (hazard ratio 1,15; 95%-BI 1,00 tot 1,34). Bij deze berekening werd gecorrigeerd voor andere cardiovasculaire risicofactoren, zoals leeftijd, geslacht, hypertensie en hartfalen.

Orthostatische hypotensie wordt meestal pas vastgesteld door de huisarts wanneer de patiënt klachten ervaart. Dit was slechts bij een klein deel van de deelnemers het geval. De diagnose wordt meestal niet gesteld. Het is daarom de vraag of de resultaten van dit onderzoek ook een handvat geven voor in de huisartsenpraktijk. Desondanks lijkt het verstandig om bij patiënten met bekende orthostatische hypotensie extra alert te zijn bij cognitieve achteruitgang.

Wolters FJ, et al. Orthostatic hypotension and the long-term risk of dementia: a population-based study. PLoS Med 2016; 13(10):e1002143. Doi:10.1371/journal.pmed.1002143. 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties