Nieuws

Pepermuntolie bij het prikkelbaredarmsyndroom

Gepubliceerd
18 november 2019
Pepermuntolie vermindert, net als placebo, buikpijn en ongemak bij patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom (PDS). Eventuele bijwerkingen zijn vaak mild.
0 reacties

In een Nederlands onderzoek werden 189 patiënten (gemiddelde leeftijd 34 jaar, 78% vrouw) met PDS in drie groepen verdeeld. De eerste groep kreeg gedurende 8 weken pepermuntolie (3d 182 mg) die vrijkomt in de dunne darm (standaard), de tweede pepermuntolie (met dezelfde dosis) die vrijkomt in de dikke darm en de derde groep kreeg placebo.

De primaire uitkomstmaat was meer dan 30% verlichting van buikpijn tijdens minimaal de helft van de behandelduur. Die verlichting trad op in alledrie de groepen en er was geen significant verschil met placebo (respectievelijk 47% en 41% in de peppermuntgroepen versus 34% in de placebogroep (p = 0,17 en p = 0,39)). De onderzoekers vonden ook geen significant verschil in algemene vermindering van de klachten (9,7% en 1,6% versus 4,7% in de placebogroep (p = 0,35 en p = 0,32)). Bij pepermuntolie die vrijkomt in de dunne darm werd er wel meer verbetering gezien versus placebo op de scores (schaal 0 tot 11 punten) van buikpijn (-0,63; 95%-BI, -1,14 tot -0,12; p = 0,02), ongemak (-0,69; 95%-BI -1,36 tot -0,03; p = 0,04) en ernst van PDS (p = 0,02). Bijwerkingen zoals zuurbranden, oprispingen en hoofdpijn kwamen vaker voor in de groepen die pepermuntolie kregen (p < 0,005). Een kanttekening is dat de onderzoekers onder andere subsidie ontvingen van Will Pharma, een producent van pepermuntolietabletten.

Pepermuntolie lijkt een gering positief effect te hebben op PDS-klachten, maar dat is ook het geval bij placebomedicatie. Op secundaire uitkomstmaten heeft pepermuntolie die vrijkomt in de dunne darm een gering significant effect. De NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyndroom en thuisarts.nl vermelden dit geringe effect ook. Eventuele bijwerkingen zijn vaak mild, het lijkt dus geen kwaad te kunnen als patiënten pepermuntolie proberen.

Literatuur

  • Weerts ZZRM, et al. Efficacy and safety of peppermint oil in a randomized double-blind trial of patients with irritable bowel syndrome. Gastroenterology 2019 Aug 27. pii: S0016-5085(19)41246-8 [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen