Nieuws

Plaatjesrijk plasma-injecties bij gonartrose

Gepubliceerd
30 maart 2015
Gonartrose is veelal een progressieve en pijnlijke aandoening. Behandeling bestaat primair uit oefeningen en leefstijlaanpassing en daarnaast adequate pijnstilling. Wanneer deze interventies niet afdoende zijn, blijven er weinig minimaal invasieve therapeutische mogelijkheden over. Een recent verschenen systematische review biedt nieuwe inzichten: mogelijk hebben intra-articulaire injecties met plaatjesrijk plasma (PRP) de toekomst.Nederlandse onderzoekers onderzochten de effectiviteit van deze PRP-injecties door te kijken naar afname van pijnklachten en verbetering van de functie van de knie. Zij voerden een systematische review uit waarbij zij 6 RCT’s en 4 non-RCT’s includeerden. Deze (non-)RCT’s onderzochten het effect van PRP-injecties in vergelijking met intra-articulaire placebo-injecties (zoutoplossing) en injecties met hyaluronzuur.
Zij concludeerden dat, op basis van de huidige evidence, PRP-injecties de pijn significant meer doen afnemen dan placebo-injecties met zoutoplossing. Dit significante effect werd ook gezien wanneer PRP-injecties werden vergeleken met hyaluronzuur-injecties. Na de injectie verbeterde de kniefunctie significant in vergelijking met de controlegroep. Kanttekening bij deze uitkomsten is echter de beperkte bewijskracht in de verschillende onderzoeken omdat de ingestelde behandeling niet geblindeerd was.
Op basis van bovenstaande uitkomsten lijken PRP-injecties een veelbelovende behandeling bij gonartrose, mede vanwege het minimaal invasieve karakter. Echter, voordat PRP-injecties routinematig ingezet kunnen worden om gonartrose te behandelen moet meer en kwalitatief goed onderzoek worden verricht.

Literatuur

  • 1.Laudy ABM, et al. Efficacy of platelet-rich plasma injections in osteoarthritis of the knee: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med 2014;01-37.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen