Nieuws

Podcast: november 2022

Date
3 november 2022
Bij veel klachten in de huisartsenpraktijk speelt sociale problematiek een rol. Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen via een ‘sociaal recept’ verwijzen naar een niet-medische instantie voor het aanpakken van risicofactoren, financiële problemen, eenzaamheid of chronische psychiatrische klachten. In deze novemberaflevering van de H&W-podcast gaan we hier dieper op in.