NHG richtlijn

PPI’s slecht voor de nieren?

Gepubliceerd
6 juli 2017
De vier CATs-samenvattingen (critically appraised topics) op deze pagina’s werden genomineerd voor de Jan van Esprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt op de NHG-Wetenschapsdag. Dit jaar won Emily Broeders de prijs met haar CAT PPI’s slecht voor de nieren?
Inleiding Protonpompremmers (PPI’s) worden frequent voorgeschreven. Dit is echter niet geheel ongevaarlijk, aangezien PPI-gebruik mogelijk leidt tot chronische nierinsufficiëntie.
Vraagstelling Zorgen PPI’s voor achteruitgang in de nierfunctie (chronische nierschade, CNS), gedefinieerd als een glomerulaire filtratie &lt 60 ml/min/1,73 m?
Zoekstructuur Medline: chronic/longterm AND renal/kidney AND insufficiency/failure in combinatie met synoniemen voor proton pump inhibitors en merknamen. Lareb, het Farmacotherapeutische kompas en het Geneesmiddelenbulletin werden handmatig doorzocht.
Resultaten Er werden twee relevante cohortonderzoeken en één case-controlonderzoek gevonden. De onderzoeken betroffen de nierfunctie bij nieuwe PPI-gebruikers gedurende 5 tot 15 jaar en in grote cohorten. In alle onderzoeken bleek dat er na correctie voor vele overige risicofactoren voor afname van de nierfunctie sprake was van effect door PPI-gebruik1 (aangepaste HR respectievelijk 1,50; 95%-BI 1,14-1,96 en 1,24; 95%-BI 1,20-1,28;2 HR 1,28; 95%-BI 1,23-1,34;3 OR 1,10, 95%-BI 1,05-1,16).
Conclusie en relevantie Er zijn sterke aanwijzingen dat chronisch PPI-gebruik een geïsoleerde risicofactor is voor achteruitgang van de nierfunctie (CNS). Het is van belang per patiënt de voor- en nadelen van chronisch PPI-gebruik af te wegen en bij afname van de nierfunctie te denken aan staken van PPI’s. Wellicht is het zinvol om de nierfunctie bij chronische PPI-gebruikers met enige regelmaat te controleren. Hoe vaak dit zou moeten gebeuren, is nog niet te zeggen en zou nader onderzocht moeten worden.
Deze CAT is verschenen in het juninummer van H&W. Broeders E, Smelt A. Protonpompremmers slecht voor nieren. Huisarts Wet 2017;60:306.

Literatuur

  • 1.Lazarus B, Chen Y, Wilson FP, Sang Y, Chang AR, Coresh J, et al. Proton Pump Inhibitor Use and the Risk of Chronic Kidney Disease. JAMA Intern Med 2016;176(2):238-246.
  • 2.Xie Y, Bowe B, Li T, Xian H, Balasubramanian S, Al-Aly Z. Proton pump inhibitors and risk of incident CKD and progression to ESRD. JASN 2016;27:3153-3163.
  • 3.Arora P, Gupta A, Golzy M, Patel N, Carter RL, Jalal K et al. Proton pump inhibitors are associated with increased risk of development of chronic kidney disease. BMC Nephrology 2016;17:112.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen