Praktijk

Praktijkondersteuning en hypertensie

Gepubliceerd
4 december 2013
In het decembernummer van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning kunnen praktijkondersteuners weer een mix van diverse onderwerpen lezen. Twee daarvan gaan over hypertensiezorg. Meggy van Kruijsdijk schrijft over het belang van het onder controle houden van de bloeddruk bij diabetes type 2. Erik Beune onderzocht hoe Ghanese, Creools-Surinaamse en autochtone Nederlanders aankijken tegen hypertensie. Verder in dit nummer aandacht voor Eigen Kracht-conferenties, fysiotherapie bij COPD en xerostomie.

Cultuurspecifieke hypertensiezorg

Iedere patiënt heeft zijn eigen opvattingen en verklaringsmodellen over de oorzaak en de aard van zijn aandoening. Die kunnen verschillen van die van de zorgverlener. En helemaal moeilijk wordt het als het om mensen gaat uit een andere cultuur. Erik Beune deed onderzoek naar het patiëntenperspectief van Ghanese, Creools-Surinaamse en autochtone Nederlandse patiënten met hypertensie. De resultaten van dit onderzoek geeft praktijkondersteuners inzicht waardoor ze hun voorlichting aan patiënten kunnen aanpassen aan de cultuur. Uiteindelijk volgen deze patiënten de medicatie- en leefstijladviezen dan beter op, is het idee.

Fysiotherapie bij COPD

Patiënten met COPD kunnen veel baat hebben bij fysiotherapie: hun inspanningsvermogen, perifere en respiratoire spierkracht kunnen verbeteren, ze leren beter technieken voor ademhaling en ze leren de mucusklaring te bevorderden. Dit geldt voor COPD-patiënten in alle GOLD-stadia. Bij voorkeur geeft een fysiotherapeut met specifieke scholing over COPD de training. Hierbij is de hulpvraag van de patiënt het uitgangspunt.

Hypertensiebehandeling bij diabetes type 2

In dit nascholingsartikel doet Meggy van Kruijsdijk uit de doeken dat de behandeling van hypertensie van groot belang is voor de preventie van micro- en macrovasculaire complicaties van diabetes type 2. Zij adviseert de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement aan te houden voor hypertensiebehandeling, ook bij diabetes.

Eigen Kracht-conferenties

Van oudsher raadplegen mensen hun eigen kring bij problemen en dat is het precies het principe van de Eigen Kracht-conferenties: samen met familie en bekenden een oplossing vinden voor een probleem. Sinds 2000 worden deze conferenties in Nederland georganiseerd. Een Eigen Kracht-conferentie kan bij allerlei situaties gebruikt worden: om een plan te maken voor het oplossen van financiële problemen bijvoorbeeld, of bij relationeel geweld. Als de oplossing maar in eigen kring ontstaat. Ook huisartsen en praktijkondersteuners kunnen situaties tegenkomen waarbij een Eigen Kracht-conferentie een goed idee lijkt. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van een chronisch zieke, bij kwetsbare ouderen die zelfstandig willen blijven wonen of ter voorkoming van een dwangopname bij ggz-problematiek. Aukje van Beek beschrijft de ins en outs van Eigen Kracht-conferenties. Sietsche van Gunst interviewde een Eigen Kracht-coördinator en Susan Umans interviewde een ouderpaar dat veel baat had bij een Eigen Kracht-conferentie, toen hun dochter vroegtijdig het huis uit wilde gaan.

Xerostomie

In de rubriek Euvels is er dit keer aandacht voor xerostomie, ofwel een extreem droge mond. Verder schrijft vaste columnist Bas Janssen over de donkere dagen voor Kerst en wat daarvan het effect is op mensen in het algemeen en hemzelf in het bijzonder. In het Journaal gaat het over de enkel-armindex, de relatie tussen obesitas en werkloosheid, telefonisch coachen bij diabetes 2, trainen bij COPD en de lage en hoge glykemische index.
Het Tijdschrift voor praktijkondersteuning is een gezamenlijke uitgave van het NHG en Bohn Stafleu van Loghum. Het verschijnt tweemaandelijks en kost € 77,00 per jaar. Heeft uw praktijkondersteuner nog geen abonnement? Vraag een proefexemplaar aan en bezoek ook eens de websitewww.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl. Meer informatie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum bv, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon (030) 6383736, www.bsl.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen