Nieuws

Praktisch boek over empathie in de spreekkamer

Gepubliceerd
1 september 2022
Vier jaar geleden promoveerde oud-huisarts Frans Derksen op de rol van empathie in de spreekkamer. Maar empathie laat zich onvoldoende vangen in een proefschrift. Daarom is hij na het ‘hora est’ gewoon verdergegaan met schrijven. Onlangs verscheen zijn boek 'Empathie in de spreekkamer', vol vragen en antwoorden over empathie. Zeer welkom! En het boek is praktisch goed bruikbaar, met name in het onderwijs.
0 reacties
Empathie in de spreekkamer
© Bohn Stafleu van Loghum, 2022

Het neoliberalisme loopt op z’n laatste benen. Kille economische afrekenwaarden als efficiëntie, concurrentie en rendement schuiven langzaam naar de achterdeur van de zorg. Ondertussen leidden protocollering en taakdelegering tot depersonalisering en tot zulk een ontzieling van de zorg dat we weer bijgespijkerd moeten worden over empathie. Dit boek over empathie in de spreekkamer is dan ook meer dan welkom.

Bevindingen uit het wetenschappelijk onderzoek van Derksen over empathie zijn meermaals in H&W aan bod gekomen. Tijdens zijn onderzoek kreeg Derksen veel vragen van aios die in het proefschrift over empathie nog onvoldoende werden beantwoord. Vragen zoals: Wat is empathie? Is empathie te leren? Wat is het verschil tussen sympathie, compassie en empathie? Hoe verhouden empathie en burn-out zich tot elkaar? Die vragen zijn de kapstok voor het mooiste en meest uitgebreide hoofdstuk van dit boek, getiteld ‘Concrete vragen uit de praktijk’. Daarin is er ook aandacht voor eventueel negatieve gevolgen van (een teveel aan) empathie, alsmede de ingewikkelde relatie tussen empathie en burn-out.

Het tweede hoofdstuk ‘Wezenlijke randgebieden’ is gelukkig kort, want dat is minder wezenlijk. Dat apen ook empathie tonen, dat empathie in de evolutie verankerd zou liggen, dat we voorgeprogrammeerd zouden zijn tot empathisch handelen, dat alles mag voor ons toch in het geheel geen reden zijn om wel of niet empathisch te handelen? Naast dit theoretische deel biedt het overgrote deel van het boek voldoende praktische informatie, waardoor het goed te gebruiken is in het onderwijs aan aios. Laten we dat vooral ook doen, want onze aios zullen ongetwijfeld dezelfde vragen hebben over empathie. En wellicht is er ook nog meer ruimte voor empathie in uw spreekkamer?

 

WAARDERING: ●●●●○

F.A.W.M. Derksen | Empathie in de spreekkamer | Bohn Stafleu van Loghum, 2022 | 151 pagina’s | € 34,95 | ISBN 9789036827423

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen