Nieuws

Prenatale zorg bekeken

Gepubliceerd
10 december 2005

Tien jaar geleden verscheen dit compendium voor het eerst, en nu is er de volledig herziene 4edruk. De prenatale zorg in Nederland, waarvan de kwaliteit vroeger niet ter discussie stond, krijgt de laatste tijd, met reden, veel aandacht. Het Europese Peristat-rapport, dat hogere cijfers voor de perinatale sterfte in Nederland liet zien dan het Europese gemiddelde (11,4 versus 8,3 promille), heeft een schok teweeggebracht, hoewel verschillen in inclusiecriteria en definities de hogere uitkomst lijken te verklaren. Dit is een handzaam boekje, een echt compendium. De definities en begrippen die betrekking hebben op de prenatale zorg worden op heldere wijze uiteengezet. Definitie, frequentie, symptomen, differentiële diagnostiek, onderzoek en beleid worden steeds weer beknopt en duidelijk uiteengezet. Alle gangbare onderwerpen van ‘Abortus arte provocatus’ tot en met ‘Zwangerschapstests’ passeren de revue, en relatief nieuwe begrippen als ‘biofysisch profiel’, nekplooimeting, serumscreening ontbreken niet. Bovendien komen, in afwijking van de boektitel, ook enkele postnatale problemen aan de orde. Nuttig is tevens de toegevoegde Classificatie van medicatierisico’s in de zwangerschap en tijdens borstvoeding, waarin de risico’s van geneesmiddelen volgens de A-, B-, C- en D-categorieën worden vermeld. Ook de Verloskundige indicatielijst is integraal overgenomen, waardoor de eerstelijns verloskundige zorgverlener de zwangeren met risico’s kan selecteren. Ter afsluiting staat er een uitvoerige adreslijst van verloskundig belangrijke instellingen. Dit boek is door zijn praktische indeling en heldere beschrijving van verloskundige begrippen een goede hulp voor verloskundigen, huisartsen (en niet alleen verloskundig actieve huisartsen), gynaecologen en zij die hiervoor in opleiding zijn. De prenatale zorg staat in Nederland in de belangstelling, ook bij het publiek en dan vooral de aanstaande ouders. Ook zij kunnen betrouwbare en nuttige informatie in dit boek vinden. Valt er dan in het geheel geen kritiek te leveren? Ja toch wel, gezien het feit dat de auteur in zijn voorwoord preconceptionele zorg wel als een belangrijke ontwikkeling beschrijft, maar het op het ogenblik actuele begrip preconceptioneel advies niet aan de orde stelt. Hopelijk dat de reeds aangekondigde 5edruk hierin voorziet.

Joop Blaauw

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen