Nieuws

Prikkelend

Gepubliceerd
10 juni 2009

Vaccins die in de eerste levensjaren worden toegediend bevatten soms voor de houdbaarheid thimerosal, een kwikverbinding. In het verleden is deze stof regelmatig in verband gebracht met de neuropsychologische ontwikkeling van het kind, vooral door de antivaccinatiebeweging. Zo leidde een vermeend verband met autisme tot daling van de vaccinatiegraad voor mazelen en rode hond. Italiaanse onderzoekers gingen in een gerandomiseerd onderzoek na of een verschillende hoeveelheid thimerosal van invloed was op de ontwikkeling van de kinderen op de leeftijd van 10 jaar. Het ging om een onderzoek naar de effectiviteit van een kinkhoestvaccin, uitgevoerd in 1992-1993, waarbij twee gerandomiseerde groepen kinderen van 10 jaar twee verschillende doseringen thimerosal kregen (ongeveer 1:2). De onderzoekers deden 11 verschillende gestandaardiseerde neuropsychologische tests, met 24 uitkomstmaten. Het ging ondermeer om geheugen, leren, aandacht, ruimtelijk-visuele functies, taal en motorische vaardigheden. Bijna 70% van de aangeschreven kinderen deed mee (n = 1403). Slechts 2 van de 24 uitkomstmaten bleken een statistisch significant verband te tonen met de hoeveelheid thimerosal, en ook nog alleen bij meisjes. Ze bleken bij een hogere dosering thimerosal lager te scoren op de ‘ finger-tapping test’ (fijne motoriek), en op de Boston Naming Test, die meet hoeveel moeite mensen hebben om op een woord te komen . Gezien het grote aantal uitkomstmaten waarvoor getoetst werd en het kleine aantal waarvoor verschillen werden gevonden, kunnen deze verschillen op toeval berusten. En hoewel die resultaten statistisch significant waren, waren de verschillen klein en kun je twisten over de klinische relevantie. Vaccins die in het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma gegeven worden, bevatten overigens geen van alle kwikverbindingen. (HvdW)

De berichten, commentaren en reacties in het Journaal richten zich op de wetenschappelijke en inhoudelijke kanten van het vak. Bijdragen van lezers zijn welkom (redactie@nhg.org). De bijdragen in deze aflevering zijn van Eric van Rijswijk, Wilma Spinnewijn, Henk van Weert, Karin Wittkampf en Hans van der Wouden.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen