Alle nummers
Archief tijdschrift

2009, nummer 6

Jaargang
52

Nieuws

Wetenschap

 • Is catastroferen wel zo’n belangrijke risicofactor voor chronische pijn?

  Mens J. Is catastroferen wel zo’n belangrijke risicofactor voor chronische pijn? Huisarts Wet 2009;52(6):296-8. In bevolkingsonderzoek is gebleken dat de prognose van chronische pijn duidelijk verband houdt met de opvattingen van de patiënt, maar bij mensen die behandeld worden voor…

 • Actief zoeken naar depressie?

  Depressie geeft een ernstig ziektebeeld: de patiënt lijdt eronder en er is sprake van forse beperkingen in het dagelijks functioneren. Van de depressieve episodes kent 20% een chronisch beloop. Bovendien hebben depressieve patiënten een grotere kans op het krijgen van andere ziekten. In de…

 • Probleemoplossende therapie

  Behandeling door de huisarts van patiënten met psychische klachten is volgens de NHG-Standaarden Angststoornissen en Depressieve stoornis gericht op voorlichting, begeleiding, medicamenteuze behandeling en/of verwijzing. Veel huisartsen verwijzen naar een SPV’er, vaak met de gedachte dat…

 • Wat denken gescreende patiënten met een depressie over hun diagnose?

  Van de patiënten in de huisartsenpraktijk weigert 30 tot 60% mee te doen aan screeningsprogramma’s voor depressieve stoornissen. Veel patiënten hebben moeite met het accepteren van de diagnose depressieve stoornis. De patiënten die wél meedoen aan een screening op depressieve klachten…

 • Screening op depressie in hoogrisicogroepen levert te weinig op

  De reguliere zorg herkent ongeveer de helft van de patiënten met een depressieve stoornis. Met behulp van screening in hoogrisicogroepen zou men de andere helft van de patiënten met een depressieve stoornis kunnen achterhalen. Alleen screenen met of zonder feedback naar de huisarts is…

 • Disease management voor depressieve patiënten van 55+

  Het is in de huisartsenpraktijk vaak lastig om het beloop van depressieve klachten bij oudere volwassenen te verbeteren. Intensieve begeleiding met screening, gestructureerd volgen, diagnostiek en (farmacotherapeutische) behandeling leidde slechts tot beperkte verbetering. …

 • Nieuw geneesmiddel geregistreerd, en dan?

  De doelstelling van het proefschrift van Pieter Stolk was het ontwikkelen van analytische instrumenten om de carrière van geneesmiddelen na registratie te bestuderen. Het gaat dan vooral over de manier waarop een middel toegang krijgt tot de markt, welke nog onbekende risico’s maar ook voordelen…

 • Dosisverhoging SSRI’s bij depressie is niet zinvol

  Een verhoging van de standaarddosering SSRI’s bij unipolaire depressie werkt niet, maar geeft wel extra bijwerkingen. Dosisverhoging leidt niet tot een toename van de farmacologische bezetting van het primaire doelwit van SSRI’s, de serotonine-transporter. Bij onvoldoende respons na zes…

Praktijk

 • Doktersbriefje

  Dokters mogen geen verklaringen schrijven: niet voor huisvesting, niet voor beenruimte in het vliegtuig. Dat mag allemaal niet van de artsenorganisatie. Als iedere dokter dit zou doen, dan was het gauw afgelopen met die doktersbriefjes. Maar ja, ik vind het wel eens zielig. En dan doe ik stiekem…

 • Implementatiematerialen bij depressie

  In dit nummer van H&W staan enkele bijdragen over depressie die voor de huisarts van belang zijn: Screening op depressie onder vermeende risicogroepen - zoals frequente spreekuurbezoekers en patiënten met lichamelijk onverklaarde klachten of psychosociale problemen - levert wel een kleine groep…