Nieuws

Psychosociale hulp voor ouderen

Gepubliceerd
10 februari 2001

Dit boek gaat over psychosociale problemen bij ouderen; psychiatrische problematiek zal in een tweede deel aan de orde komen. Het besef dat ouderen met psychosociale problemen evenveel recht op hulp hebben als jongeren, is groeiende. De ouderdom kleurt echter die problemen en stelt specifieke eisen aan de hulpverlening. Daarom is dit geen overbodig boek. De belangrijkste psychosociale problemen worden besproken in aparte hoofdstukken: relatieproblemen, problemen met seksualiteit en intimiteit, rouw, eenzaamheid, problemen van de mantelzorg, ouderenmishandeling, slaapproblemen en zingevingsproblemen. Alle hoofdstukken volgen eenzelfde stramien: een omschrijving van de aard en omvang van het probleem, diagnostiek en behandeling, en zo mogelijk adviezen voor preventie. De tekst is doorspekt met casus en citaten. Regelmatig wordt de lezer door middel van opdrachtvragen gestimuleerd over de behandelde stof te reflecteren. Elk hoofdstuk geeft een gedegen overzicht van de state of the art, onderbouwd met literatuur. Voor huisartsen (in opleiding) kan lezing interessant zijn om beter inzicht te krijgen in problemen van ouderen, en vooral in mogelijkheden voor hulpverlening daarbij. Niet dat huisartsen dit zelf ter hand zouden moeten nemen, maar het is goed om op de hoogte te zijn van hulpverleningsmethoden en verwijsmogelijkheden. Persoonlijk vond ik het hoofdstuk over eenzaamheid een eye opener.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.