Nieuws

Publiceren in het Nederlands

Gepubliceerd
10 juni 2002

De Raad voor de Medische Wetenschappen van de KNAW nam eind april de nota The societal impact of applied health research aan. Vorig jaar berichtten we al over het conceptrapport. Voor onderzoeksinstellingen wordt het nu ook echt belangrijk om aandacht te besteden aan de verspreiding van resultaten van hun onderzoek in Nederland zelf. Dat geldt niet zozeer voor de basale wetenschappen, maar in ieder geval wel voor de huisartsgeneeskunde. Erkende maten voor de maatschappelijke impact zijn: publicaties in peer reviewed Nederlandstalige tijdschriften, opname in richtlijnen van NHG en CBO, opname van resultaten in documenten van de overheid en de gezondheidsraad, de Cochrane Library, en ook leerboeken en websites. Ook het geven van nascholing en het schrijven van publieksteksten worden eindelijk tot de taak van onderzoekers gerekend. Het vijfjaarlijkse landelijke disciplinerapport, waarin alle medische disciplines de maat genomen werd, verdwijnt op aanraden van een gezamenlijke werkgroep van de KNAW, NWO en de VSNU. Faculteiten zijn nu zelf vrij om met de adviezen van de Raad van de KNAW te doen wat hen goeddunkt. De verwachting is echter dat alle faculteiten bij de eigen kwaliteitscontroles door externe evaluatiecommissies aandacht zullen besteden aan de maatschappelijke impact van onderzoek. Die commissies zouden dan ook belanghebbenden moeten horen over de maatschappelijke relevantie van het onderzoek. De redactie van H&W is inmiddels al bij alle afdelingen huisartsgeneeskunde op bezoek geweest om hen van deze ontwikkelingen op de hoogte te stellen. H&W is immers een van de peer reviewde tijdschriften die in het rapport genoemd worden. (JZ)

Literatuur

  • 0.Werkgroep kwaliteitszorg wetenschappelijk onderzoek. Kwaliteit verplicht. www.knaw.nl/edita/pdf/20001045.pdf

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen