Nieuws

Reactie pijnbestrijding bij kinderen met otitis media acuta [Ingezonden]

Gepubliceerd
7 januari 2020
In december las ik in H&W in het artikel ‘Pijnbestrijding bij kinderen met otitis media acuta’ van Rick van Uum en collega’s over de toepassing van ibuprofen als toevoeging aan paracetamol bij otitis media acuta. Dit suggereert een combinatie van paracetamol èn ibuprofen. Dat is nieuw voor mij.
0 reacties

De formulering in de NHG-Standaard Otitis media acuta bij kinderen luidt: ‘Eerste keus is paracetamol, bij onvoldoende resultaat mag paracetamol vervangen worden door ibuprofen bij kinderen ouder dan 1 jaar’. Deze interpreteerde ik altijd als: stop paracetamol, start ibuprofen, wat ik overigens vreemd vond. Misschien kan het NHG de formulering in de standaard aanpassen om nog meer huisartsen de combinatie te laten voorschrijven.

Hilde Heuts-Hakvoort

De auteurs: Volg huidige NHG-Standaard

In het beschreven kwalitatieve onderzoek bleek de toepassing van ibuprofen voor veel huisartsen nieuw, zowel op zichzelf staand als toegevoegd aan paracetamol.

Uw interpretatie van de formulering in de huidige NHG-Standaard is correct, deze adviseert inderdaad paracetamol te vervangen door ibuprofen bij kinderen ouder dan 1 jaar. Dit advies is gebaseerd op slechts één trial waarin paracetamol en ibuprofen – als toevoeging aan antibiotica – bij 219 kinderen met otitis media acuta een vergelijkbaar effect hadden met een reductie van oorpijn na 48 uur ten opzichte van placebo (number needed to benefit 7 respectievelijk 6). Over de toegevoegde waarde van ibuprofen bovenop paracetamol bij kinderen met otitis media acuta is nog geen wetenschappelijk bewijs beschikbaar.

De resultaten in ons artikel zijn gebaseerd op een kwalitatief onderzoek. Dit is uitgevoerd onder huisartsen die deelnamen aan een clustergerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van een onderwijsinterventie over pijnbestrijding bij kinderen met oorpijn door otitis media acuta ten opzichte van gebruikelijke zorg. De interventie leerde huisartsen paracetamol in voldoende hoge dosering (op basis van lichaamsgewicht van het kind) én ibuprofen (indien paracetamol alleen onvoldoende pijnstillend effect sorteerde) expliciet voor te laten schrijven. De (nog ongepubliceerde) resultaten van dit onderzoek laten zien dat de onderwijsinterventie er weliswaar toe leidde dat kinderen uit de interventiegroep meer pijnstilling toegediend kregen (vooral ibuprofen), maar dat dit geen effect had op de ernst en het beloop van de oorpijn. Op basis hiervan lijkt er geen plaats voor (routinematige) toevoeging van ibuprofen aan paracetamol bij deze kinderen. Derhalve is ons advies om de huidige NHG-Standaard Otitis media acuta bij kinderen te volgen.

Namens de auteurs, Dr. Rick van Uum, arts-onderzoeker

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen