Nieuws

Redactioneel

Gepubliceerd
10 oktober 2007

We hebben de drukte rondom het jubileumnummer achter de rug en het leven herneemt zijn normale tempo. U vindt Huisarts en Wetenschap weer in de vertrouwde vormgeving. Zoals gebruikelijk krijgt u hier van ons een selectief voorproefje van de inhoud.

De invoering van nieuwe zorgverzekeringswet bracht veel extra werk met zich mee voor de huisarts. Onderzoekers van het NIVEL gingen bij tienduizend consumenten na wat de veranderingen voor hen betekenen. De overgrote meerderheid vindt dat er niets veranderd is in het contact met de huisarts.

Na de NHG-Standaard COPD, die de afgelopen zomer verscheen, vindt u in deze aflevering de NHG-Standaard Astma bij volwassenen. Omdat zowel diagnostiek als behandeling hierin aan bod komen, die voorheen in afzonderlijke standaarden waren ondergebracht, is het een omvangrijke standaard geworden. Geen prednisolontest meer om astma van COPD te onderscheiden, wel een verwijzing van het afkappunt voor reversibiliteit: van 9% naar 12% van de voorspelde FEV1.

In het jubileumnummer hebben we een start gemaakt met een serie over vijftig jaar Huisarts en Wetenschap. In vier artikelen belicht historicus Leo van Bergen steeds een ander aspect van de geschiedenis van H&W. In dit nummer beschrijft hij mooi over de slingerbewegingen in opvattingen over wetenschap en huisartsen.

Verder vindt u onderzoeksartikelen over het carpaletunnelsyndroom en over griepvaccinatie. Beschouwingen over de zorg voor CVA- en diabetespatiënten, en over interpersoonlijke psychotherapie. We sluiten de serie artikelen af met een klinische les over familiaire koorts. Een zeer gevarieerd nummer dus, net zoals uw dagelijkse werk.

De redactie a.i.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen