Nieuws

Redactioneel

Gepubliceerd
10 december 2007

Dit laatste nummer van de 50ste jaargang van H&W biedt de huisarts weer veel wetenschap: een onderzoeksartikel over de wet van Lasagna, literatuuronderzoeken over triage en over nekklachten, beschouwingen over prenatale diagnostiek en over onverklaarde lichamelijke klachten. De herziene NHG-Standaard over leveraandoeningen heeft nieuws over de opsporing en de behandeling van met name hepatitis C. We sluiten de historische serie over 50 jaar H&W af met een artikel over de verandering in praktijkvoering, van hometeam tot HOED. In de vaste rubrieken een klinische les over knelpunten bij palliatieve sedatie en een gepaste boekbespreking van Een halve eeuw huisartsgeneeskunde van Jan van Es. Het jubileumnummer leverde flink wat ingezonden brieven op. De Inspecteur voor de Huisartsenzorg Sardeman wordt op zijn wenken bediend na zijn vragen om continuïteit, transparantie en certificering. Hij wilde niet reageren op de gepresenteerde antwoorden, dus die zijn kennelijk goed overgekomen. Een enkele briefschrijver worstelt met de NHG-Standaard Stoppen met nagelbijten. Na een roerige periode komt er rust rond H&W. De vorige hoofdredacteur Joost Zaat is bij het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde benoemd tot uitvoerend hoofdredacteur. Wij feliciteren hem van harte met deze benoeming. Jaargang 51 van H&W start met een nieuwe redactie, die deze maand door de NHG-Ledenvergadering is benoemd. De redactie wordt verantwoordelijk voor het hele blad, ‘van kaft tot kaft’, onder een nieuw redactiestatuut. Wij wensen de nieuwe hoofdredacteur Henk van Weert en de overige redactieleden veel succes. De interim-redactie heeft zich een jubileumredactie gevoeld. Naast de reguliere nummers van H&W hebben we een jubileumnummer en een extra dik themanummer gemaakt. We hebben ook een historische serie en een bundel met klinische lessen gemaakt. Met dezelfde redactie hebben we het zusterblad Tijdschrift voor praktijkondersteuning verder kunnen uitbouwen. We danken de bureauredactie die onder de bijzondere omstandigheden uitstekend werk heeft geleverd. Wij danken ook alle auteurs en referenten voor hun vertrouwen. Wij wensen u en H&W alvast een gelukkig 2008.

De interim-redactie

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen