Nieuws

Reddingswerkers: hoe gaat het na de ramp?

Gepubliceerd
10 juli 2007

In mei 2000 ontplofte een vuurwerkopslagplaats in Enschede. Achttien burgers en 4 brandweerlieden kwamen om, bijna 1000 mensen raakten gewond en 1200 wijkbewoners raakten dakloos. Het NIVEL onderzocht de gevolgen voor de hulpverleners die bij de ramp betrokken waren. Van ruim 1400 reddingswerkers (brandweerlieden, politie en ambulancemedewerkers) bestudeerde men de dossiers van de bedrijfsarts over de periode van 6 maanden vóór de ramp tot 3,5 jaar erna. Deze gegevens vergeleek het NIVEL met een controlegroep van dezelfde beroepsgroepen uit een andere stad. Het ziekteverzuim onder de groep die bij de ramp betrokken was, nam aanzienlijk toe. Het verdubbelde voor psychologische problemen (van 2,5 naar 5%) en verdrievoudigde voor luchtwegproblemen (van 5 naar 15%). Neurologische problemen hadden een lange latentietijd, ze namen pas na een jaar toe. Voor klachten van het bewegingsapparaat en psychologische problemen bleef het verzuim verhoogd tot 3 jaar na de ramp. Een uniek onderzoek, dat laat zien dat ondanks ervaring en training reddingswerkers nog lang gezondheidsgevolgen kunnen ondervinden van hun werk. (HvdW)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen