Nieuws

Restyling H&W

Door
Gepubliceerd
11 januari 2018
Wat zijn de belangrijkste redenen om een blad ingrijpend te vernieuwen? Suggesties uit lezersonderzoek, een nieuwe, ambitieuze hoofdredacteur én een eigenaar van het blad die daar budget voor beschikbaar stelt. Al deze ingrediënten waren eind 2016 bij H&W aanwezig: de hoogste tijd dus voor een grondige restyling.
Hoofdredacteur Ivo Smeele gaf bij zijn sollicitatie aan dat hij de leesbaarheid wilde verhogen. Lezers prezen in onderzoeken weliswaar de relevantie, maar vonden H&W weinig toegankelijk. De schrijfstijl en vormgeving vond men minder aantrekkelijk, en het nieuws taai verpakt. H&W had een hoog ‘zuchtgehalte’. Ook het NHG-bestuur wilde H&W graag nieuw leven inblazen. Vergelijkbaar met wat ik als verse hoofdredacteur ooit bij Medisch Contact aantrof. H&W vroeg mij om te helpen. Allereerst moest de diagnose aangescherpt worden. Uit sessies met redactie, stakeholders en een klankbordgroep kregen we veel input over do’s en don’ts.
In de loop van het jaar kreeg het programma van eisen voor H&W als multimediale titel zijn definitieve vorm. Een combinatie van informatieve, gezaghebbende artikelen als steun voor de dagelijkse praktijk, in een aantrekkelijke vormgeving. Uitgangspunt is dat de lezer meer dan voorheen centraal staat. We nodigden een aantal uitgevers, vormgevers en online bureaus uit om te pitchen. We kozen voor een ontwerp dat het best aansloot bij onze wensen: rustig, overzichtelijk en met voldoende ruimte voor kleur en beeld. Dat alles in vier hoofdrubrieken: nieuws, wetenschap, praktijk en NHG. Ook besloten we op basis van informatie uit lezersonderzoeken dat we alleen nieuwe NHG-Standaarden nog integraal opnemen in het tijdschrift; bij een herziening bespreken we in H&W kort de belangrijkste aandachtspunten.
De volledig vernieuwde website gaat dit voorjaar live. Behalve een aantrekkelijke vormgeving zal deze vooral actueel zijn en een goede archieffunctie hebben. We starten ook met ‘online first’, waardoor u digitaal direct toegang hebt tot de recentste artikelen. En als vanouds verschijnen ze ook maandelijks in de vernieuwde printuitgave.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen