Nieuws

Salbutamol niet effectief bij bronchiolitis

Gepubliceerd
7 januari 2015
Bronchiolitis is een virale infectie van de lagere luchtwegen die vooral voorkomt bij kinderen onder de 2 jaar. Soms zijn ze zo ziek dat een opname noodzakelijk is. Bij minder zieke kinderen is symptomatische behandeling te overwegen. De kinderen presenteren zich vaak met kortademigheid, een piepend verlengd expirium en crepitaties. Hoewel de symptomatologie sterk lijkt op een astma-aanval, heeft verneveling van salbutamol geen effect op de klachten.
Een onlangs verschenen update van een Cochrane-review over de behandeling van bronchiolitis met bronchodilatoren includeerde 30 trials met in totaal 1992 kinderen. Tien onderzoeken hadden betrekking op patiënten die niet opgenomen waren in een ziekenhuis. Ziekenhuisopname was uiteindelijk noodzakelijk in ruim 12% van de gevallen. Het gebruik van salbutamol had hierop geen effect en evenmin op de duur van de opname. Salbutamol had ook geen statistisch significant effect op de zuurstofsaturatie en het klinisch beeld verbeterde niet sneller onder invloed van salbutamolinhalaties. Bij de patiëntjes die dit middel toegediend kregen, werden wel bijwerkingen geregistreerd. De meestvoorkomende waren tachycardie en tremoren.
De auteurs concluderen op basis van deze systematische review dat bronchodilatoren als salbutamol niet van nut zijn bij de behandeling van kinderen met een bronchiolitis. Omdat de symptomatologie makkelijk te verwarren is met die van een astma-aanval, valt een eenmalige proefbehandeling met salbutamolverneveling te overwegen. Bij duidelijke verbetering van het klinisch beeld wordt de diagnose astma waarschijnlijker en bij het uitblijven van enig effect kan van verdere behandeling met een bronchodilatator worden afgezien. Echter, bij jonge kinderen onder de 2 maanden blijft oplettendheid geboden en is opname veelal toch noodzakelijk als er sprake is van risicofactoren die het optreden van apneu of respiratoire insufficiëntie waarschijnlijk maken.
Bèr Pleumeekers

Literatuur

  • 1.Gadomski AM, et al. Bronchodilators for bronchiolitis. Cochrane Database Syst Rev 2014;6:CD001266.pub4.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen