Alle nummers
Archief tijdschrift

2015, nummer 1

Jaargang
58

Nieuws

 • ‘Het is de moeite waard om bij migraine profylaxe te proberen’

  Dit voorjaar promoveerde Antonette Smelt op haar proefschrift Treatment of migraine - from clinical trial to general practice. In een interview vertelt zij over haar onderzoeksbevindingen die van belang zijn voor het werk van de huisarts. ‘Ik had altijd al de wens om te promoveren, want…

 • Geen standaard behandeling met bètablokkers

  Voor patiënten met zowel hartfalen als atriumfibrilleren hebben bètablokkers geen voorkeur boven andere anti-aritmica ter verbetering van de prognose. Ze hoeven dus niet als standaard behandeling te gelden, blijkt uit Brits onderzoek. Dipak Kotecha et al. voerden een individuele…

 • SOLK

  ‘En dat noemen we Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, SOLK dus.’ Met twee reebruine ogen kijkt mevrouw Jansen me aan. De uitgroei van haar geblondeerde haar kleurt mooi bij de tijgerprint van haar badjas. Ik vraag me af of ze iets van mijn woorden begrepen heeft. De…

 • Dokter, is dit normaal?

  Onze biologieleraar was academicus, en dat zouden we weten ook. Middagen brachten we door met het vastleggen van onze biometrie: lichaamslengte, gewicht, hartfrequentie en reactiesnelheid. De resultaten gingen vervolgens in een grote tabel en na even rekenen kwam het moment suprême: wie zat er …

 • Trials, reviews en auteurs

  Auteurs van systematische reviews die zelf ook trials hebben uitgevoerd op het onderzochte gebied hebben verschillende, soms strijdige, belangen. Op zoek naar oplossingen. Systematische reviews worden in het algemeen boven in de evidence-piramide geplaatst: er is grondig gezocht naar alle…

 • Fysiotherapie bij schouderklachten

  Veel mensen gaan voor schouderklachten naar een fysiotherapeut, al dan niet op advies van hun huisarts. Maar welke fysiotherapeutische behandeling is effectief en welke niet? Een literatuuroverzicht toont dat hyperthermie en oefentherapie op de korte termijn effectief zijn. Op langere termijn…

 • Resistentie S. aureus en huidinfecties

  Resistentie tegen antibiotica is een wereldwijd probleem dat sterk is geassocieerd met de hoeveelheid gebruikte antibiotica. Adequaat voorschrijven van antibiotica (op een juiste indicatie en met het juiste middel) is belangrijk om de ontwikkeling van resistentie tegen te gaan. De keuze voor…

 • Antibiotica bij bovensteluchtweginfecties

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van dr. A. Knuistingh Neven en dr. J.A.H. Eekhof, LUMC Leiden. Correspondentie: a.knuistinghneven@upcmail.nl. Vraagstelling Om de toenemende…

 • Benzodiazepinen geven meer kans op Alzheimer

  Aan het rijtje bijwerkingen in de bijsluiter van benzodiazepinen, zoals slaperigheid, duizeligheid, verwardheid en verhoogd valrisico, kan er nog eentje worden toegevoegd. Het lijkt er namelijk op dat patiënten die langdurig benzodiazepinen gebruiken, een verhoogde kans hebben op de ziekte van…

 • Blended behandeling van depressieve klachten

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waarop hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van M.J. Scherptong…

 • Een oester zonder parel

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van dr. F.A. van de Laar, Cochrane Primary Health Care Field, Radboudumc Nijmegen • Correspondentie: floris.vandelaar@radboudumc.nl . Context …

 • Salbutamol niet effectief bij bronchiolitis

  Bronchiolitis is een virale infectie van de lagere luchtwegen die vooral voorkomt bij kinderen onder de 2 jaar. Soms zijn ze zo ziek dat een opname noodzakelijk is. Bij minder zieke kinderen is symptomatische behandeling te overwegen. De kinderen presenteren zich vaak met kortademigheid, een…

 • Oogheelkunde

  Doelgroep huisartsen (in opleiding). Inhoud Aan de hand van casuïstiek worden oogheelkundige afwijkingen besproken. Eerst visusstoornissen op verschillende leeftijden, waarbij de oorzaak van de stoornissen, de manier van diagnostisch refractioneren en de eventuele behandeling worden uitgelegd…

 • Neem de trein!

  Dat meer bewegen gezond is, mag geen nieuws meer zijn. Dat deze inspanning voor de gezondheid niet per se met hoge intensiteit in de sportschool plaats hoeft te vinden, beginnen we ook gewoon te vinden. Maar uit Brits onderzoek blijkt nu zelfs dat mensen die met het openbaar vervoer naar en van…

Wetenschap

 • Een ernstige psychiatrische aandoening verkort de levensverwachting

  De levensverwachting van Nederlanders met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is 15-20 jaar korter dan die van de gemiddelde Nederlander. De fors hogere cardiovasculaire mortaliteit in deze groep rechtvaardigt opname van EPA als aparte risicofactor in de NHG-Standaard…

 • Strategieën in preventieve zorg voor ouderen

  Naarmate de kwetsbaarheid van oudere patiënten toeneemt, wordt het voorkomen van ziekten minder belangrijk en wordt het behoud van zelfredzaamheid en welzijn belangrijker. Bij het beoordelen van de kwetsbaarheid van ouderen gaan huisartsen uit van eenzelfde medisch concept, waarin ze…

 • Huisarts, ook voor je eigen familie?

  Onlangs verscheen in BMJ een beschouwing van Douglas Kamerow over het veelvoorkomende fenomeen dat artsen hun eigen familieleden behandelen. Hij noemt dit ‘vaak onschadelijk maar soms gevaarlijk en verkeerd’. Hij beschrijft de risico’s maar ook de voorwaarden waaronder zorg voor familieleden toch…

 • Urethritis of cystitis: soa of urineweginfectie?

  In het augustusnummer van H&W verscheen een artikel over de diagnostiek van urineweginfecties (UWI) bij mannen. Ik las dit met veel belangstelling omdat cystitisklachten bij mannen zoals gedefinieerd in dit artikel (pijnlijke of branderige mictie, verhoogde mictiefrequentie of loze aandrang) ook…

 • Uitwisselen van ervaringen in de huisartsopleiding

  Aan de onderwijsvorm Uitwisselen van Ervaringen (UvE) wordt relatief veel tijd besteed binnen de onderwijsuren, maar er is weinig onderzoek gedaan naar het ontstaan en de achtergronden. Uit literatuur- en archiefonderzoek, en diepte-interviews met experts blijkt dat een aantal…

 • Subklinische schildklierafwijkingen bij ouderen

  Het is niet duidelijk of subklinische schildklierafwijkingen het dagelijks functioneren van ouderen beïnvloeden. Subklinische schildklierafwijkingen kunnen binnen enkele maanden tot klinische verschijnselen leiden of juist spontaan normaliseren, maar er is weinig literatuur over persistente…

Praktijk

 • Kwalitatief onderzoek

  De serie Praktische epidemiologie laat zien dat er een wetenschappelijke onderbouwing bestaat voor veel handelingen die de huisarts in de dagelijkse praktijk intuïtief uitvoert. Aan de hand van een herkenbaar praktisch gegeven in de praktijk geven we kort aan hoe de wetenschap achter dit…

 • kennistoets: antwoorden

  1. Onjuist / 2. Juist / 3. Onjuist Claudicatio intermittens geeft typische klachten die de patiënt omschrijft als pijn, soms als een moe en stijf gevoel, of als krampen in de beenspieren (bil, dijbeen, kuit), die optreden bij lopen. De pijn is zelden hevig. Bij stilstaan verdwijnen de klachten,…

 • Kennistoets: vragen

  De 62-jarige heer Boogers komt bij de huisarts omdat hij een zwaar gevoel heeft in zijn benen als hij lang loopt. (1) De klachten verdwijnen niet als hij stilstaat. (2) Voorover buigen geeft verlichting van de klachten. Ook (3) fietsen vermindert de klachten. De huisarts overweegt een vasculaire…

 • Jeuk

  Jeuk (pruritus) is een sensatie van de huid die dwingt tot krabben of wrijven. Het is een veelvoorkomende klacht op het spreekuur, met name bij ouderen. Langdurig of ernstige jeuk hebben zijn redenen om naar de dokter te gaan. Jeukklachten hebben vaak een mild beloop, maar kunnen ook als…

 • De slecht etende peuter/kleuter

  Slecht eten bij peuters en kleuters komt veel voor. Het merendeel van de ouders zoekt hierover informatie bij het consultatiebureau, het eigen netwerk of internet. Slechts een fractie van de vragen over slecht eten komt in de spreekkamer van de huisarts terecht. In dat geval zijn ouders veelal…

 • Dermatoscopie in de huisartsenpraktijk 1

  Het melanoom is de dodelijkste vorm van huidkanker in Nederland, de mortaliteit bij mannen > 50 jaar is het hoogst. Dermatoscopie verhoogt de diagnostische accuratesse van gepigmenteerde laesies in de tweede lijn. Zie de Richtlijn Melanoom 2.0 op www.oncoline.nl. Huisartsen zien in de…

 • Kind met buikpijn en rectaal bloedverlies

  De aarsmade, Enterobius vermicularis , is meestal onschuldig maar kan bij uitzondering ook ernstigere klachten veroorzaken, waaronder rectaal bloedverlies. Als alle veelvoorkomende oorzaken van rectaal bloedverlies zijn uitgesloten, moet de huisarts ook de diagnose E. vermicularis …

 • Ondertussen in TPO 6

  Over vetweefsel en de rol hiervan bij obesitas en diabetes mellitus type 2 is veel te doen. Mattees van Dijk legt in dit artikel uit dat er verschillende soorten vetweefsel bestaan: bruin, wit en beige. Elk soort vetweefsel heeft zijn eigen specifieke eigenschappen: bruin vetweefsel wordt door…

 • Snel klaarkomen en Candy Crush

  Mannen disfunctioneren in bed in grote aantallen. Erectie is een probleem bij 5 tot 15% van de mannen. Te vroeg klaarkomen gebeurt bij 20 tot 30% van de mannen. Wat mannen een normale klaarkomtijd vinden blijkt gemiddeld op 10 minuten neer te komen, 2 tot 3 minuten vinden zij te vroeg. Gemiddeld…

 • Allergische reactie na permanente tatoeage

  Een 23-jarige vrouw bezoekt de huisarts in verband met sinds vijf maanden bestaande roodheid en jeuk van de rechtervoet. De klachten zijn ontstaan enkele dagen nadat ze op haar voet een permanente tatoeage heeft laten zetten. De exacte bestanddelen van de gebruikte tatoeage-inkt zijn…