Nieuws

Screening met colonoscopie stelt darmkanker uit, maar niet de dood

Date
24 januari 2023
In Nederland screenen we op colorectaal kanker met de fecaaloccultbloedtest. In andere landen biedt men hiervoor preventieve colonoscopie aan. Uit een pragmatische trial bleek dat het 10-jaarsrisico op colorectaal kanker lager is bij mensen die meedoen aan screening met preventieve colonoscopie, maar dat de bereidheid tot deelname relatief laag is.