Nieuws

Smartwatch als screeningstool voor atriumfibrilleren?

Gepubliceerd
24 november 2020
Smartwatches leveren een stroom aan gezondheidsdata. In de Apple Heart Study gebruikten onderzoekers smartwatches om onregelmatige hartritmes op te sporen. In 4 maanden tijd ontving 0,5% van de meer dan 400.000 gevolgde deelnemers een notificatie dat er een onregelmatig pols was gemeten. Bij 84% van deze notificaties was er inderdaad atriumfibrilleren zichtbaar op het ecg.
0 reacties
smartwatch
© shutterstock

Boezemfibrilleren is in 25-35% van de gevallen niet bekend bij de huisarts. Systematische screening heeft vooralsnog geen meerwaarde boven de traditionele polsmeting bij bloeddrukcontroles. Ook opportunistische screening op atriumfibrilleren onder bijvoorbeeld alleen ouderen (≥ 65 jaar) leidt niet tot een hogere detectie van atriumfibrilleren dan reguliere zorg. Smartwatches kunnen hierbij misschien uitkomst bieden.

Amerikaanse onderzoekers bekeken of smartwatches betrouwbaar boezemfibrilleren konden detecteren. Bij detectie van een onregelmatige pols zochten zij contact met de deelnemers of adviseerden hen de SEH te bezoeken, afhankelijk van de ernst. Deelnemers met niet-urgente klachten ontvingen een ecg-patch gedurende 7 dagen. Met deze simultaan verzamelde gegevens verifieerden de onderzoekers of de app-notificaties een aanwijzing waren voor boezemfibrilleren op het ecg. 

Tijdens een onderzoeksduur van 117 dagen ontving 0,5% een notificatie (2161 deelnemers; gemiddeld 57 jaar oud; 21% vrouw). Bij het analyseren van de 450 teruggebrachte ecg-patches was er bij 34% van de gevallen sprake van boezemfibrilleren. Onder de deelnemers die een app-notificatie kregen, was er bij 84% boezemfibrilleren te zien op het ecg.

De NHG-Standaard Atriumfibrilleren raadt actieve screening van boezemfibrilleren af, maar adviseert wel om bij iedere bloeddrukmeting ook het hartritme te meten. De NHG-Standaard spreekt nog niet over de meerwaarde van smartwatches. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze strategie ook kosteneffectief is.

In de tussentijd lijkt het verstandig om op basis van dit onderzoek de patiënt die komt met een onregelmatig ritme op de smartwatch verdere ritmeonderzoek aan te bieden. 

Literatuur

  • Perez M, et al. Large-scale assessment of a smartwatch to identify atrial fibrillation. N Engl J Med 2019;381:1909-17.
  • Kaasenbrood F, et al. Opsporen van atriumfibrilleren in de eerste lijn. Huisarts Wet 2020;63(11)33-6.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen