Nieuws

Seks in historisch perspectief

Gepubliceerd
10 februari 2007

Een fraai uitgegeven bloemlezing van een schrijver die zich er jarenlang voor heeft ingezet om seksuologie een plaats in het medisch onderwijs te geven en de seksuologische hulpverlening van (huis)artsen te verbeteren. Een bloemlezing waarin niet zozeer uitgegaan wordt van het problematische maar waarin de (zin in) seks wordt bekeken vanuit de psychiatrie, de filosofie, de psychologie, maar ook vanuit de godsdienst, de politiek, de literatuur en de schilderkunst. En dit alles vanuit een historisch perspectief, omlijnd door vele illustraties vanuit de flora, met de daarbij behorende connotaties en vanuit de schilder- en beeldhouwkunst. De auteur besteedt veel aandacht aan de herkomst van woorden en begrippen en de dubbelzinnigheid die daar vaak mee verbonden is. In de kantlijn worden de aangehaalde auteurs of wetenschappers genoemd, voorzien van hun geboortejaar en indien van toepassing hun sterfjaar. Niet allen krijgen deze behandeling en sommigen komen een aantal keren terug. En dit laatste is tekenend voor het boek, want ondanks een indeling in verschillende hoofdstukken is het verloop van het betoog behoorlijk associatief en passeren een aantal onderwerpen – weliswaar weer vanuit een andere hoek belicht – meerdere malen de revue. Tegengestelde meningen van anderen staan naast elkaar, de eigen mening van de schrijver klinkt er soms doorheen. Gaandeweg ontstaat de behoefte van deze monoloog een dialoog te maken en de eigen associaties ook een plek te geven. Was het uitgangspunt van de schrijver de bestudering van het seksueel verlangen, ook zaken als besnijdenis, de invloed van religie en de ontwikkeling van de seksuologische hulpverlening worden van vele kanten belicht. Het boek nodigt uit je eigen ‘klassieke’ of meer recent aangeschafte literatuur weer eens uit de kast te pakken. Het laatste hoofdstuk over de verschillende methoden van anticonceptie past eigenlijk niet in de opzet van het boek en het boek mist een nawoord. Het is meer een leesboek dan een leerboek. De bibliografie aan het eind wijst niet terug naar pagina’s en een register met trefwoorden ontbreekt. Maar voor het overige: kijken, lezen en genieten. Petra Wempe

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen