Nieuws

Sneltesten geen panacee bij luchtweginfecties

Gepubliceerd
1 september 2016
Dossier
Luchtweginfecties verlopen bij gezonde patiënten bijna altijd mild, maar veroorzaken toch massaal onnodig antibioticagebruik. Microbiologische sneltesten zijn voor dit probleem waarschijnlijk niet de oplossing.
Luchtweginfecties zijn nog steeds de belangrijkste reden om de huisarts te bezoeken. Op zich bijzonder, want deze verlopen bijna altijd mild, en het beloop is door betere volksgezondheid en vaccinaties in de loop van de tijd alleen maar beter geworden. Antibiotica zijn zelden nodig, maar toch vormen luchtweginfecties in de huisartsenpraktijk in heel Europa, ook in Nederland, de grootste bron voor antibioticavoorschriften. Toenemende bacteriële resistentie en de diagnostische onzekerheid die artsen ervaren bij het onderscheiden van virale en bacteriële luchtweginfecties zijn belangrijke aanjagers geweest om aanvullende testen te ontwikkelen. De CRP-sneltest is hier een voorbeeld van; deze is echter zeer aspecifiek.
Er zijn recent microbiologische PCR-testen ontwikkeld die specifiek de verwekker (soort bacterie of virus) en zelfs bacteriële resistentie (genen) kunnen aantonen. In hun commentaar noemen Kaman et al. de redenen waarom deze specifieke testen (nog) niet behulpzaam zijn in de huisartsenpraktijk. Ten eerste is de afname van het monster (neuskeelwat, sputum of aspiraat) bewerkelijk en foutgevoelig. Ten tweede weten we dat dragerschap van bacteriën waaronder de pneumokok voorkomt, maar niet hoe vaak, en dit bemoeilijkt de interpretatie en kan daarmee overprescriptie veroorzaken. Bovendien is het zo dat veel luchtweginfecties die wel bacterieel zijn, toch self limiting zijn.
Al met al lijkt er geen eenduidige relatie aangetoond tussen luchtwegpathogeen en de te starten behandeling. De huisarts moet daarom de indicatie voor antibiotica bij luchtweginfecties met zijn klinische blik blijven stellen. De patiënt met luchtweginfectie die onnodig antibioticagebruik wil voorkomen doet er verstandig aan om de huisarts een stap voor te zijn: niet naar het spreekuur gaan.
Lidewij Broekhuizen

Literatuur

  • 1.Kaman WE, et al. Current problems associated with the microbiological point-of-care testing of respiratory tract infections in primary care. Future Microbiol 2016;11:607-10.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen